Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Till dig som arbetar hos Välfärd Gävle!

Kommunal Mitt hade under slutet av förra veckan förhandling gällande huvudsemester med din arbetsgivare Välfärd Gävle, Gävle Kommun.

Arbetsgivaren önskade i år lägga huvudsemestern under perioden juni till september, istället för juni till augusti, på grund av den rådande pandemin. Arbetsgivaren kan göra vissa avvikelser i Semesterlagen men måste alltid förhandla med den fackliga organisationen, vilket alltså skedde förra veckan.

Kommunal och arbetsgivaren är inte överens

Kommunal i Gävle är inte överens med arbetsgivaren om att flytta huvudsemestern utan har den bestämda åsikten att medlemmar i Kommunal frivilligt ska få välja att lägga sin semester i september, och att de även ska kompenseras både ekonomiskt och med extra semester. Kommunal krävde kompensation med 5000:-/vecka samt en ytterligare semesterdag/vecka för semester som läggs i september månad.

Arbetsgivaren avvisade alla Kommunals krav och förhandlingen slutade i oenighet, vilket betyder att det är bestämmelserna i kollektivavtalet som kommer att gälla. Det betyder att huvudsemesterperioden i år kommer att vara juni till september och ersättning kommer att utgå enligt avtal. Vi har sammanställt vad det innebär i frågor och svar längre ner på den här webbsidan.

Har du frågor och funderingar?

Det är mycket viktigt att man får vila och återhämtning. Det är arbetsgivaren som styr förläggningen av semestern och om du känner att du inte orkar jobba i sommar, prata med din arbetsledare eller chef.

Om du har några funderingar eller frågor, hör av dig till ditt skyddsombud. Du hittar vem som är skyddsombud på din arbetsplats genom att logga in på Mina sidor på Kommunals hemsida.

Om det inte finns något skyddsombud på din arbetsplats, hör av dig till oss på Kommunals sektion i Gävle. Våra kontaktuppgifter och öppettider hittar du här.

Med vänliga hälsningar
Sektion Gävle
Kommunal Mitt

Semester - nedan gäller för semester utifrån centralt kollektivavtal för dig som arbetar i kommun.

Huvudsemester vad är det?

Med huvudsemester menas att arbetstagaren har rätt till 4 veckors ledighet under juni till augusti enligt Semesterlagen. Undantag kan göras via centralt kollektivavtal. I kollektivavtalet som gäller för Kommuner, Regioner och Sobona företag kan arbetsgivaren efter MBL förhandling förlägga huvudsemestern till maj och september.

Varför semester i september?

Fyra veckors semester ska i första hand förläggas juni till augusti. Om inte det är möjligt utifrån bemanning och säkerhet i verksamheten finns möjligheten utifrån kollektivavtalet att förlägga huvudsemester i september efter att arbetsgivaren har MBL förhandlat med facket. 

Varför gäller inte semesterlagen?

Vissa delar av semesterlagen går det att göra avvikelser ifrån genom kollektivavtal. Då gäller kollektivavtalet istället. Bland annat har Kommunal i centralt kollektivavtal för anställda i kommuner, regioner förhandlat fram de extra semesterdagarna vid fyllda 40 år och 50 år.

Vem bestämmer över semestern?

I slutänden är det arbetsgivaren som bestämmer utifrån verksamhetens behov samt säkerhet på arbetsplatsen och samhällsviktiga funktioner. Arbetsgivaren måste dock förhandla med den fackliga organisationen.

Ersättning vid annan semester än juni-augusti?

Om du som arbetstagare får högst 14 semesterdagar förlagda under juni till augusti så får du 2 betalda extra semesterdagar under semesteråret/kalenderåret. Om du som arbetstagare får 15-19 semesterdagar förlagda till juni till augusti så får du 1 extra semesterdag under semesteråret/kalenderåret.

Vad händer om arbetsgivaren bryter min semester?

Bryter arbetsgivaren din semester måste du arbeta. Arbetsgivaren måste ha fog för att avbryta beviljad semester. Det måste finnas synnerliga skäl och det innebär att arbetsgivaren ska försöka lösa behovet på ett annat sätt som till exempel att ta in vikarier eller genom övertidsarbete. Det ska vara kort och tillfälligt avbrott.

Vad får jag för ersättning om arbetsgivaren bryter min semester?

Utifrån kollektivalets regler så får du som fått din semester avbruten en extra semesterdag i kompensation för varje avbruten semesterdag och du får tillbaka dina semesterdagar. Kompensation kan lämnas med högst fem semesterdagar. Om du vistas på annan ort så får du ersättning för extra kostnader som den avbrutna semestern kan orsaka dig och som kan anses skäliga.

Är jag skyldig att jobba även om jag har semester?

Om arbetsgivaren bryter din semester är du skyldig att jobba. Arbetsgivaren måste ha fog för att avbryta beviljad semester. Det måste finnas synnerliga skäl och det innebär att arbetsgivaren ska försöka lösa behovet på ett annat sätt som till exempel att ta in vikarier eller genom övertidsarbete. Det ska vara kort och tillfälligt avbrott.