Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Vi är Kommunal

Fackföreningen Kommunal finns till för att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt. Kommunal ska arbeta för goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden, för god arbetsmiljö, samt för inflytande, utbildning och utvecklingsmöjligheter för medlemmarna.

Så står det i Kommunals stadgar

Viktigast av allt är det fackliga engagemanget på arbetsplatserna!

Det är med utgångspunkt i våra jobb som vi medlemmar tillsammans lägger grunden för förändring. Samarbetet oss medlemmar emellan stöttas av en demokratiskt uppbyggd organisation med allt från arbetsplatsombud till förbundsledning. 

Besluten som visar vad Kommunal ska jobba för mer konkret framöver fattas av kongressen och dit är alla medlemmar välkomna att skriva motioner med förslag till beslut.  När sektioner och avdelningar planerar sin verksamhet utgår de alltid från stadgarna, kongressbesluten och den förbundsgemensamma verksamhetsplaneringen.

Ibland måste vi vara snabbfotade, som när det sker förändringar i rask takt som påverkar medlemmarna. Det kan handla om regeringsbeslut eller nya lagar. Då visar förbundsledningen och förbundsstyrelsen vägen fram och sektionerna ser till att medlemmarna får veta vad som är på gång och kan undersöka vad det innebär och vad som behöver göras lokalt. Det sker till exempel genom medlemsmöten och andra forum.

Den som vill veta vad Kommunal kämpat för och åstadkommit de senaste åren kan läsa om det i verksamhetsberättelserna. Där redovisas även Kommunals ekonomi.

Fackföreningen Kommunal har också ett starkt internationellt engagemang där vi driver på för att förbättra villkoren för våra medlemmar och arbetstagare i Sverige och arbetstagare i andra delar av världen. Det arbetet bedriver vi genom olika internationella fackliga organisationer och genom att till exempel försöka påverka beslut som fattas i EU.