Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Ordlista corona

I samband med det nya corona-viruset dyker en del nya eller lite ovanliga ord upp. Vad betyder riskbedömning, korttidspermittering och prolongering? Därför har vi tagit fram en ordlista med corona-relaterade ord och begrepp för den som vill ha lite extra koll.

0-9

 • 6:6a – Skyddsombud kan göra en begäran om åtgärder gällande arbetsmiljö eller arbetstider. Det görs med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6 a§, och kallas därför 6:6a. Om du som anställd eller skyddsombud upptäcker risker i arbetsmiljön eller att arbetstidsreglerna inte följs, kontakta i första hand arbetsgivaren och be att denne rättar till felet. Oftast räcker det för att arbetsgivaren ska rätta till saker. Om din arbetsgivare inte agerar, kan du som anställd kontakta ditt skyddsombud.

A

 

B

 • Basala hygienrutiner – Socialstyrelsen har en föreskrift som handlar om basal (grundläggande) hygien. Den gäller för personal inom hälso- och sjukvård och tandvård, personal i gruppbostäder, hemtjänst och särskilt boende för äldre samt personliga assistenter som arbetar vid de särskilda boenden som omfattas av föreskrifterna.

  Föreskriften gäller inte för de personliga assistenter som arbetar i den enskildes hem eller personal i daglig verksamhet.  OBS! Det innebär dock inte att man ska arbeta utan skyddsutrustning vid misstänkt eller bekräftad smitta. På Socialtjänstens hemsida hittar du mer information.

C

D

E

F

G

H

I

J

K

 • Karensavdrag – se Slopat karensavdrag 
 • Korttidspermittering/Korttidsarbete – Arbetsgivaren ansöker om statligt stöd för att täcka delar av sina lönekostnader. Du som anställd får din arbetstid minskad, men din lön minskar inte i samma grad. 
 • Krislägesavtal – Krislägesavtalet kan aktiveras när ett särskilt krisläge uppstår, exempelvis vid bränder, översvämningar eller terrorhot. Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Här kan du läsa mer om den aktivering av krislägesavtal som skett i Region Stockholm den 3 april 2020.

L

 • Läkarintyg  – se Slopat krav på läkarintyg 

M

N

O

P

Q

R

 • Riskbedömning – Enligt arbetsmiljölagen ansvarar arbetsgivare för att regelbundet undersöka arbetsplatsen och bedöma risker, till exempel att minimera risken för smittspridning av corona-viruset. Riskbedömningen görs av arbetsgivare och anställda eller fackliga representanter tillsammans.

  Utifrån riskbedömningen tar man sedan fram åtgärder för att ta bort eller minska riskerna. Vad gäller corona-viruset, ska det finnas en planering om hur eventuell smitta eller misstänkt smitta ska handhas. Din arbetsgivare ska också informera dig om vad som gäller. Slutligen kontrollerar man att de genomförda åtgärderna haft önskad effekt. 

S

 • Skyddsombudsstopp (förkortas ibland "skyddsstopp") – Vid omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa har skyddsombud rätt att avbryta arbetet. Det kallas för skyddsombudsstopp.
 • Slopat karensavdrag – Karensavdrag är det avdrag som görs på sjuklönen eller sjukpenningen vid sjukfrånvaro. Med anledning av corona-viruset, är karensavdraget tillfälligt slopat (borttaget). Detta gäller i en och en halv månad från och med den 11 mars 2020, med möjlighet till förlängning. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. För dig som anställd innebär det att du i efterhand får söka ersättning för karensavdraget till Försäkringskassan. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan.

  Regeringen har beslutat att det belopp man får tillbaka för karensavdraget är 700 kronor före skatt. Anledningen till att man satt ett fast belopp som är lika för alla, är att det är för ohanterligt att räkna ut vad varje enskild person skulle få. Det innebär därför att en del inte kompenseras fullt ut. Samtidigt gagnas den som har en lägre inkomst, genom att man kan få en högre ersättning än det avdrag som gjorts.
 • Slopat krav på läkarintyg – Från och med den 27 mars behöver du inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk. Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste du lämna in ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig under sjuklöneperioden.

T

U

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö