Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Covid-19: Information för dig som är skyddsombud

Läget är fortfarande ansträngt och pressat. Här har vi samlat information som berör dig som är skyddsombud. Hur kan du agera i det här läget och vad gäller om ni inte har den skyddsutrustning som krävs för att hålla god säkerhet på arbetsplatsen.

Vilka befogenheter har jag som skyddsombud?

Som skyddsombud ska du företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor genom att i ditt skyddsområde ”vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt att arbetsgivaren uppfyller kraven i 3 kap. 2 a §”. Det innebär att arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten, men andra ord bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

I arbetsrätten anges att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Arbetsledningsrätten är inte oinskränkt utan påverkas av lagar, kollektivavtal och praxis.

Det kan till exempel handla om fackförbundens rätt till inflytande genom medbestämmandelagen, men ytterst är det arbetsgivaren som bestämmer.

Skyddsombud däremot har med stöd av arbetsmiljölagen starka befogenheter som inskränker arbetsgivarens arbetsledningsrätt vad avser risker i arbetsmiljön.

Skyddsombud kan vid ”omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa” avbryta arbetet.

Det är ett unikt mandat som skyddsombud har i jämförelse med andra fackliga förtroendeuppdrag. Skyddsombud kan också med stöd av arbetsmiljölagen begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder rörande risker i arbetsmiljön och gör inte arbetsgivaren det kan skyddsombudet gå vidare till Arbetsmiljöverket för prövande om föreläggande eller förbud.

Hur ska skyddsombudet agera när det saknas personlig skyddsutrustning för att undvika att bli smittade av covid-19?

Personalens hälsa får inte riskeras! Kommunal har sedan pandemin arbetat tillsammans med skyddsombudet med ställa krav på arbetsgivarna inom vård och omsorg. Vi arbetar både mer förebyggande och vid akuta situationer där smitta eller misstänkt smitta finns. Alla har rätt till en trygg arbetsmiljö!

Läs mer här hur du som skyddsombud ska agera inom vård och omsorg om det finns brister i arbetsmiljön.  Här finns mallar för att skriva 6:6a samt frågor att ställa till arbetsgivaren i det förebyggande arbetet. 

Skyddsombudens roll har inte förändrats i och med den nurvarande situationen men rollen har blivit ännu mera aktuell. Som ett verktyg i ditt arbete finns Arbetsmiljöverkets föreskrift om social och organisatorisk arbetsmiljö, läs mer här.

Vilka företräder jag som skyddsombud?

Skyddsombud företräder samtliga arbetstagare inom sitt skyddsområde. Det innefattar undersköterskor, vårdbiträden med flera, oavsett om de är med i facket eller inte. Det kan finnas överenskommelser mellan de olika lokala fackförbunden att du som skyddsombud företräder även andra yrkesgruppen än din egen. Det innebär att du som undersköterska i vissa fall kan förträda t.ex. sjuksköterskor. Är du osäker, kolla med din sektion.

Kan jag med hänvisning till patientsäkerheten ställa krav på arbetsmiljön?

Nej. Arbetsmiljölagen rör bara förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Däremot skapar ofta en god arbetsmiljö också en god patientsäkerhet.

Så argumentationsmässigt går det att påtala sambandet men du kan inte som skyddsombud begära åtgärder med att endast hänvisa till patientsäkerheten.

Jag har inte fått svar på det jag undrar över efter att ha läst den här texten, vad ska jag göra?

Du kan i första hand prata med ditt regionala skyddsombud (gäller dig som jobbar inom privat verksamhet och är utan skyddskomitté) eller huvudskyddsombudet (gäller dig som jobbar inom kommun eller region) för stöd. Du kan också få råd av din sektion eller avdelning eller ringa till Kommunal Direkt på 010-442 70 00.