Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Så funkar en avtalsrörelse
Foto: Kommunal

Så funkar en avtalsrörelse

En avtalsrörelse innebär att flera förhandlingar om nya kollektivavtal pågår samtidigt. Det är fackförbunden och arbetsgivarnas organisationer som förhandlar om vilka löner och villkor som ska gälla på arbetsplatsen.

Ett kollektivavtal gäller alltid för en viss period, detta kan skilja sig från varje avtalsrörelse. Ibland är avtalsperioden 1 år och ibland flera år. Kommunal har omkring 70 kollektivavtal med olika arbetsgivarorganisationer.

När medierna rapporterar från en avtalsrörelse läggs ofta fokus på löneökningar, men förhandlingarna gäller också till exempel arbetstider, uppsägningstid, rätt till yrkesutveckling och extra semesterdagar. Som medlem har du alltid rätt att föreslå vilka förbättringar som Kommunal ska driva i avtalsrörelsen. Här samlar vi information om aktuell avtalsrörelse.

Från avtalsförslag till nytt kollektivavtal

1. Vad vill medlemmarna i Kommunal?

När avtalsperioden närmar sig sitt slut för de nuvarande kollektivavtalen, börjar förberedelserna inför nästa avtalsrörelse som börjar med en insamlingsfas. Alla som är medlemmar i Kommunal har möjlighet att lämna in förslag på förändringar i sitt kollektivavtal, så kallade avtalsförslag. Du kan skriva tillsammans med arbetskamrater eller lämna egna förslag till vad som behöver förbättras. Förslagen registrerar man på kommunal.se eller också lämnas de till din lokala Kommunal-sektion. Alla förslag läses igenom och sammanställs.

Avtalsförslagen diskuteras sedan på ett antal avtalskonferenser, där medlemmar är välkomna att delta för att dela med sig av sina erfarenheter samt diskutera och prioritera de avtalsförslag som kommit in. Inför avtalsrörelsen 2020 skickade medlemmarna in mer än 3.800 avtalsförslag!

Det är i denna insamlingsfas vi diskuterar vilka frågor vi vill driva, med tanke på vad som redan fungerar i avtalen, och vilka förändringar och förbättringar vi vill se i olika branscher/kollektivavtal. Avtalskonferensernas diskussioner och prioriteringar ligger sedan till grund för avtalsdelegationens kommande arbete.

Avtalsrörelsen | Så samlar vi in vad alla vill

2. Vilka är våra krav i förhandlingarna?

I denna fas är det avtalsdelegationerna för varje avtal som har till uppgift att arbeta fram förslag till avtalskrav. Det är ett slags referensgrupp med medlemmar som finns för varje kollektivavtal. Avtalsdelegationens uppgift är att stödja ombudsmännen under förhandlingarna och att vara en rådgivande instans till förbundsstyrelsen.

Kraven innehåller dels sådant som gäller hela förbundet och dels bransch-/avtalsspecifika krav. Med sig i detta har man avtalskonferensernas diskussioner och prioriteringar, men hänsyn ska även tas till Kommunals tidigare beslut och politik från exempelvis kongressen när det handlar om till exempel löner och arbetstider. När kraven är formulerade är det förbundsstyrelsen som fastställer avtalskraven.

Avtalsrörelsen | Så väljer vi frågorna vi vill driva

3. Nu förhandlar vi

Förhandlingsfasen inleds med att vi lämnar över våra avtalskrav till respektive arbetsgivarorganisation, och får då samtidigt deras krav på vilka förändringar de vill göra. Efter detta startar förhandlingarna, och Kommunals ombudsmän är de som förhandlar med arbetsgivarna. Avtalsdelegationerna är involverade och informerade under förhandlingarnas gång och är också de som slutligen rekommenderar förbundsstyrelsen att anta eller förkasta förslag till nytt kollektivavtal.

Om Kommunal och arbetsgivaren inte kommer överens, kan förbundsstyrelsen besluta om att Kommunal ska varsla om konflikt. Det kan till exempel innebära mertids-, nyanställnings- eller övertidsblockad eller strejk. Vid en eventuell konflikt kopplas alltid Medlingsinstituten in, för att hjälpa parterna att komma överens.

Avtalsrörelsen | Så förhandlar vi

4. När kommer pengarna?

Förbundsstyrelsen fattar det formella beslutet när avtalet ska undertecknas. Om arbetsgivaren också säger ja, så är den centrala avtalsrörelsen slut här. När avtalet är påskrivet och klart är det dags att faktiskt göra det man kommit överens om, och säkerställa att alla delar av avtalet följs. Alla berörda, det vill säga Kommunals förtroendevalda och medlemmar, ska få information om det nya avtalet och förändringar i det. Därefter ska löneförhandlingar hos de lokala arbetsgivarna genomföras. Resultatet av förhandlingarna ska lokalorganisationen informera medlemmarna om.

Avtalsrörelsen | Så fungerar det när ett avtal är klart

Och om vi inte kommer överens då...?

Avtalsrörelsen | Så fungerar det om det blir konflikt

Ordlista

Vad betyder alla ord och fraser? Ta hjälp av vår ordlista för avtalsrörelsen.

Sammanfattning - hur funkar en avtalsrörelse?

Vad är egentligen en delegation, hur kan man själv vara med och påverka, hur ser en förhandlingsprocess ut? Det får du veta i nedanstående avsnitt av Kommunals Youtubeserie "Vi är här nu!". 

Vi är här nu! | Hur funkar en avtalsrörelse?