Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Kongress 2019

Kommunals kongress 2019
Kommunals kongress 2019
Foto: Kommunal
Den 21-24 maj 2019 gick Kommunals kongress av stapeln på Stockholmsmässan i Älvsjö. Vid sidan av motioner, val och rapporter lyfte vi denna gång också blicken mot framtiden. Vilket Kommunal behövs om 10 år? Om 20 år? Hur ska vi bygga framtidens fackförening? Kongressen omvalde Tobias Baudin till förbundsordförande.

Kongressen är Kommunals högsta beslutande organ och ombudens uppgift är att dra upp riktlinjer för det framtida fackliga arbetet och välja vilka som ska få förtroendet att sitta i Kommunals förbundsstyrelse och förbundsledning.

Kongressombud

På kongressen är 188 medlemmar ombud, de är valda att representera ungefär 2700 medlemmar vardera.

Alla medlemmar berörs

Alla medlemmar berörs av en kongress. Här har medlemmarna, via sina ombud, möjlighet att fatta beslut om inriktningen av Kommunals arbete. De 188 kongressombuden är medlemmar som väljs ut i lokala val hösten före kongressen. Det är dessa medlemmar som har rätt att rösta på kongressen. Fördelningen av ombud görs utifrån avdelningarnas medlemsantal. Ingen avdelning har färre än två ombud. Kongressen är vart tredje år, och åren det inte är kongress, är det istället ett kortare förbundsmöte.

Gick att följa digitalt

För att alla skulle ha möjlighet att följa kongressen så direktsände vi beslut, tal och debatter på webben.

Kongressparlör

Acklamation? Bifall? Votering? Här hittar du förklaring av begrepp som används vid kongressen.

Vad förväntas av ett kongressombud?

Att vara kongressombud innebär en hel del arbete – inte bara under kongressdagarna. Det är ett uppdrag som kräver rejäla förberedelser och ett stort intresse för frågorna som behandlas. Det är mycket material som ska läsas in. Det är motioner och utlåtanden, programförslag, verksamhetsberättelse, budgetprognos och andra handlingar från förbundsstyrelsen. Det kongressen ska behandla ska diskuteras med arbetskamrater och andra ombud. Med dessa diskussioner som grund ska ombuden bilda sig en egen uppfattning och ge uttryck för denna på kongressen, det finns alltså inga ”bundna mandat”. Ombudens uppdrag sträcker över hela kongressperioden.

Uppdraget kommer från medlemmarna

Uppdragsgivarna, medlemmarna, ska ha chansen att diskutera det som beslutades på kongressen och få veta mer om vad som i övrigt hände där. Varje ombud har också uppgiften att verka för att kongressens beslut blir förverkligade, att medverka i opinionsbildning, att informera och aktivera medlemmar kring frågorna och att vara kunskapsförmedlare när olika förslag ska drivas lokalt. 

Material till kongressen 2019

I dokumenten nedan hittar du materialet till Kongress 2019.

Kategorier

Kongress2019