Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Alla ska med i jobbet att värva fler medlemmar

Tobias Baudin inledningstalar på förbundsmötet
Tobias Baudin inledningstalar på förbundsmötet
Foto: Kommunal
Tobias Baudin inledningstalar på förbundsmötet
Tobias Baudin inledningstalar på förbundsmötet
Foto: Kommunal
2018-05-29
Kommunals ordförande Tobias Baudin inledde under tisdagen förbundsmötet: - Insatser för medlemsvärvning och höjd organisationsgrad ska vara Kommunals allra högsta prioritet. Alla ska bli involverade – och engagerade. Alla ska med, sade Tobias Baudin, som också pratade om valet i höst.

Kongressen 2016 bestämde att alla ska jobba tillsammans för ett ännu starkare Kommunal. Det första som gjordes efter kongressen var därför att förbundsledningen pekade ut tre centrala utmaningar för att bygga Kommunal starkare:

  1. Medlemsnyttan måste öka.
  2. Kommunal ska bli en starkare aktör i samhällsdebatten – allmänhetens förtroende för Kommunal måste höjas
  3. Kommunal behöver bli fler medlemmar och organisationsgraden måste höjas

Då var läget allvarligt – få medlemmar kände medlemsnytta och allmänhetens förtroende låg i botten.

– Redan efter två år har vi bevisat; Kommunal kunde bättre. Förändringar och förbättringar har genomförts på flera håll i vår organisation. Trenden är bruten. Utvecklingen går åt rätt håll, sade Tobias Baudin.

Nu upplever var fjärde medlem i Kommunal medlemsnytta. Och när det gäller allmänhetens förtroende är vi på god väg. På två år har vi hämtat in 21 punkter i SIFO:s mätning! Det är den snabbaste återhämtning som SIFO någonsin sett bland intresseorganisationer.
Tobias Baudin

Den största utmaningen är nu att vi behöver bli fler medlemmar i Kommunal. Tillsammans måste vi värva så många medlemmar att vi också ökar i organisationsgrad. Det är organisationsgraden som ger Kommunal styrka vid förhandlingsborden. Förbundsstyrelsen har satt ett värvningsmål om 5 000 nya medlemmar per år.

Insatser för medlemsvärvning och höjd organisationsgrad ska vara Kommunals allra högsta prioritet. Alla verksamheter och alla aktiviteter måste ställas mot den prioriteringen. Alla ska bli involverade – och engagerade. Sektioner, avdelningar och förbundskontoret. Alla ska med.
Tobias Baudin

Kommunals valrörelse handlar om det som är viktigt för medlemmarna i Kommunal - välfärd och trygga jobb:

Medlemmarna vill ha ökade resurser så att man kan få fler kollegor på jobbet. Medlemmarna vill ha trygga anställningar och bli av med dom allmänna visstidsanställningarna. Medlemmarna vill ha en urstark fackförening. Och, vänner – då är den politiska konflikten tydlig.
Tobias Baudin

– Å ena sidan – Alliansen och Sverigedemokraterna är helt eniga om stora skattesänkningar och fortsatta vinstuttag ur välfärden. Man är ense om otrygga anställningar och att avskaffa avdraget för fackavgiften. Och på den andra, på vår sida - Socialdemokraterna, som sätter investeringar i välfärden före skattesänkningar. Som vill avskaffa den allmänna visstidsanställningen och som infört avdragsrätt på fackavgiften. Det är vår konflikt. Den ska vi prata med medlemmarna om. Den ska vi diskutera med blivande medlemmar, avslutade Tobias Baudin.

Här kan du se Tobias Baudins tal 

Ta del av Tobias Baudins tal i textform 

Läs mer om de frågor Kommunal driver i valrörelsen

Här kan du läsa mer om förbundsmötet