Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Stödsamtal

Kvinna sitter i soffa med mobiltelefon
Stödsamtal för dig som medlem
Foto: Kommunal
Ingen ska behöva bli slagen eller psykiskt misshandlad. Ingen ska behöva tappa fotfästet på grund av någon annan. Ingen ska berövas sitt självförtroende och sin tro på livet. Ändå händer det. Om du har blivit utsatt för våld eller hot om våld i ditt eget hem kan du få professionell hjälp att komma vidare.

Stödsamtal - hjälp för våldsutsatta

Om du har blivit utsatt för våld eller hot om våld i ditt eget hem kan du få professionell hjälp att komma vidare. Enda villkoret är att du som drabbats eller någon annan i familjen är medlem i Kommunal. Hjälpen riktar sig till alla medlemmar och medlemmars familj oavsett kön eller sexuell läggning.

Hur funkar stödsamtalen för våldsutsatta? Kris- och Traumacentrum förklarar

Tio kostnadsfria stödsamtal

Det ingår tio kostnadsfria stödsamtal med en legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Detta är möjligt tack vare ett samarbete mellan Folksam och Kommunal. 

Det är viktigt att känna till att det råder full sekretess. Ingen annan får reda på något av vad som sägs under samtalen med terapeuten.

Stödsamtal kan bli ett viktigt steg på vägen till en ny tillvaro och ge kraft att hitta nya möjligheter. Börja med att ringa till Folksam för att få hjälp och för att komma igång med stödsamtal. Vid behov av fler samtal än tio, kontaka Kommunal. 

Kontakt

Ring Folksams jour för våldsutsatta på 020-95 38 27
Öppet måndag-fredag 7.30–21 och lördag-söndag 9-19.

Ersättning för akuta merkostnader 

Som medlem i Kommunal har du tillgång till Folksams hemförsäkring. Den täcker även ersättning för akuta merkostnader som uppstår för den som behöver lämna sitt hem för att undkomma våld. Försäkringen ersätter utgifter för resa till kvinnojour eller annat akut boende, samt mat, telefonkort och hygienartiklar.

Folksam om hemförsäkring med förbättrat stöd för våld i nära relationer

Fler kontaktvägar

Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 kan ge dig stöd, men också information om var du kan få ytterligare hjälp där du bor, till exempel hos polisen, socialtjänsten eller en kvinno- eller tjejjour. Du kan vara anonym när du ringer.

Kvinno-tjej-eller ungdomsjour kan ge både krisstöd i en akut situation och hjälp att bearbeta erfarenheter av våld i en nära relation. Du kan hitta information om var din närmaste jour finns på ROKS eller Unizon.

 

Kategorier

Medlemskapet