Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

"Pensionen – en kvinnofälla" - debatt i Borås Tidning

2015-04-16
Pensionen är en reflektion av ett ojämställt yrkes- och familjeliv. Den stora skillnaden mellan kvinnor och män är en konsekvens av att kvinnor generellt har haft lägre löner och i mycket större utsträckning arbetat deltid, menar Kommunal.

En majoritet av de pensionerade kvinnor som arbetat i Kommunals yrken kan inte försörja sig på sin pension. I genomsnitt får de kvinnliga Kommunalpensionärerna ut 4 000 kronor mindre i pension än de manliga dito, visar en ny rapport från fackförbundet Kommunal. Det är den yttersta konsekvensen av ett ojämställt arbetsliv.

Att kvinnor och män lever i olika ekonomiska situationer är inget nytt. Personer i kvinnodominerade yrken lever i en verklighet med lägre lön, delade arbetspass och ständiga deltider. Usla anställningsvillkor i kombination med en stressig arbetssituation är dagens verklighet för många av Kommunals medlemmar. De otrygga anställningarna och den höga personalomsättningen skapar inte bara oro och stress för de anställda, det påverkar också kvaliteten i välfärdstjänsterna.

En undersökning av den ekonomiska situationen för dem som tidigare arbetat inom Kommunals yrken och nu är pensionärer visar hur arbetsvillkoren även ger effekter på pensionen. Då medlemmarna i Svenska Kommunalpensionärernas förbund (SKPF) tillfrågats visar det sig att mer än var tionde kvinna mellan 65 och 69 år har en total pension på 100 000 kronor per år, eller mindre. Det motsvarar cirka 8 350 kronor i månaden innan skatt. Situationen för SKPF:s medlemmar i Västra Götaland är också dyster. Tre av fyra kvinnliga medlemmar lever helt eller delvis med garantipension, trots att många av dem har ett långt arbetsliv bakom sig.

Garantipensionen är ett komplement till den allmänna pensionen, avsedd för dem som arbetat lite eller inte alls. Medan de västsvenska männens medelpension inom Kommunal är 15  500 kronor i månaden innan skatt har kvinnorna 11  500 kronor.

Pensionen är en reflektion av ett ojämställt yrkes- och familjeliv. Den stora skillnaden mellan kvinnor och män är en konsekvens av att kvinnor generellt har haft lägre löner och i mycket större utsträckning arbetat deltid. Kvinnor har också tagit, och tar fortfarande idag, ett betydligt större ansvar för barn och hem än vad män gör.

Under 2013 tog kvinnor ut 75 procent av samtliga föräldrapenningdagar. Val som bäddar för deltidsarbete, vilket leder till obetalt hemarbete som inte ger någon pension. Flera av kvinnorna uppger i undersökningen att de inte klarar sig på endast sin pension. Många av dem drar slutsatsen att de behöver vara två i hushållet för att klara sig ekonomiskt. En kvinna säger att ”skulle jag vara ensam skulle det inte gå”. Alltså har många kvinnor inte råd att skilja sig. Tvåsamhet är en förutsättning för en värdig standard.

Den här rapporten är ännu ett tydligt tecken på hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och hur även livet som pensionär påverkas av tidigare arbetsvillkor. Allra sämst blir det för de kvinnor som arbetat inom Kommunals branscher. För att förbättra kvinnors ekonomiska situation som pensionärer behövs åtgärder, både under arbetslivet och i pensionssystemet. Annars fortsätter ojämställdheten ända in i graven.

För att skapa förutsättningar för ett mer jämställt yrkesliv är några av de viktigaste åtgärderna att göra heltid till norm på arbetsmarknaden, bort med delade turer och otrygga anställningar. En tredelad föräldraförsäkring bör införas och förutsättningar för jämställda löner mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken måste skapas.

Eva Kärrman
ordförande Kommunal Väst

Tina Dahlström
ordförande Kommunal Vänerväst

Kerstin Billmark
ordförande SKPF Göteborg

Märtha Liljegren
ordförande SKPF Västra Götaland

Publicerat i Borås Tidning 6 februari 2015