Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Möt brandmannen Jan-Erik i Alingsås

Jan-Erik Lundström är brandman och förtroendevald i Alingsås. Står framför brandbil.
Jan-Erik Lundström
Foto: Kommunal
2017-12-07
Här får du möta Jan-Erik Lundström som jobbar som brandman på räddningstjänsten i Alingsås.

Det är en gnistrande vinterdag i början av december när Jan-Erik tar emot på brandstationen i Alingsås. Jan-Erik är 32 år och har jobbat som brandman sedan 2011. Innan dess studerade han vid utbildningen som MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har i Revinge utanför Lund. Revinge är en av två studieorter där du kan utbilda dig till brandman i Sverige, den andra ligger på Sandö utanför Kramfors.


Alingsås och Vårgårda har ett gemensamt räddningstjänstförbund. Men det är bara Alingsås som har en heltidsstyrka. Vårgårda och Sollebrunn har deltidsstationer där det jobbar deltidsbrandmän. Deltidsbrandmännen har ett annat jobb som huvudsaklig sysselsättning men kan inställa sig vid utryckning.


Vad är bäst med ditt yrke?
- Att det är flexibelt och varierat. Vi arbetar dessutom i fem lag här i Alingsås vilket gör oss ännu mer flexibla. Vanligtvis jobbar man i fyra lag och då kan möjligheterna att kunna få ledigt eller byta pass minska, säger Jan-Erik.

Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund

I Alingsås finns en heltidsstyrka med minst 1 styrkeledare och 4 brandmän. Denna styrka påbörjar utryckning inom 90 sek efter larm. Brandmännens grundschema är att man arbetar var femte dygn. Är dagen innan dygnspasset en vardag jobbar man då ett dagpass mellan 8-16 innan man går på sitt dygn. Det är brandmännen i dygnstjänst som främst gör utryckningarna. De som jobbar dagpasset sköter andra arbetsuppgifter på stationen. Men de kan också få göra utryckningar om det skulle behövas.


Vad gör ni när det inte är utryckningar?
- Jobbar man dagpass kan man lägga in en övning, det kan bland annat vara sjöräddning, halkkörning, motorsåg eller terrängkörning. Sen håller vi utbildningar för förskolor, femteklassare och kommunens anställda i grundläggande brandskydd. Vi håller också kurser i hjärt- och lungräddning. Sen är det givetvis mycket underhåll av bilarna och all vår utrustning, säger Jan-Erik.

I Jan-Eriks arbetsuppgifter ingår också att se över, köpa in och hantera utrustningen som kollegorna behöver. Ny utrustning får man vid behov.

Fysiken är viktig

Det är viktigt att ha god fysik när man är brandman. Utrustningen väger nästan 30 kg och man ska klara av många moment med utrustningen på.

- Jobbar man dygnspasset har man ålagd fysträning på sin arbetstid. Man kan ha träning på dagpasset också om man hinner – då tar man det ofta sin sista arbetstimme, säger Jan-Erik. 
Jan-Erik är också arbetsplats- och skyddsombud på sin arbetsplats.

Vad är bäst med att vara förtroendevald på jobbet?

- Att ha möjligheten att påverka på jobbet. Jag får vara länken mellan arbetsgivaren och arbetstagarna – det känns bra. Det känns också bra när jag som arbetsplatsombud kan lyfta mina och mina kollegors tankar till arbetsgivaren.

Facklig utbildning

Jan-Erik understryker också att det fackliga uppdraget gett honom mycket kunskap. Han har gått utbildningen för nya arbetsplatsombud, skyddsombudsutbildning, värdegrund och arbetsrätt och förhållningssätt.


- Jag har fått gå många fackliga utbildningar som hjälper mig i rollen som arbetsplats- och skyddsombud men även i stort på jobbet. Det känns också bra att kunna hjälpa arbetsgivaren med frågor där jag kan bidra. Vi har en fungerande och bra relation mellan chef och anställd här - vi hjälps åt!


Vad får du för fackliga frågor från dina kollegor?
- Mycket avtalsfrågor. Det är inte helt lätt att tolka kollektivavtalet och där kan jag ibland hjälpa till. Jag får också en del frågor om arbetsmiljö men eftersom brandstationen har ett huvudskyddsombud får jag nog inte lika mycket frågor som skyddsombud på andra arbetsplatser.


Hur har brandmännen det på jobbet?
- Det varierar såklart över landet, men här i Alingsås upplever jag att vi har det bra. Stora massan trivs och mår bra på jobbet och vi har bra samarbete med våra chefer.


Finns det något som du tycker kan bli bättre?
- Såklart vore det bra om vi fick upp den fackliga organisationsgraden! Vi behöver också, som så många andra organisationer, jobba på mer öppenhet och att vi som jobbar får bli mer delaktiga i beslut som tas.


På fredag den 8 december drar Kommunal Vänerväst igång årets sista värvningsspurt med en värvartävling, vilket är ditt bästa värvningstips?

- Att ställa frågan, ”är du medlem i Kommunal”? Sen är det bra att vara påläst med fördelarna i medlemskapet. Jag tror också att det är bra att ta konkreta exempel, gärna så nära medlemmen som möjligt, på hur facket kan göra skillnad.

Är du intresserad av att bli förtroendevald? Klicka här för att läsa mer: Hur blir jag arbetsplatsombud?

Vill du läsa mer om yrket brandman? Klicka här: Brandman / Deltidsbrandman