Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

You are here

När har jag rätt till övertidsersättning?

Du har rätt till ersättning så snart du arbetar mer än vad som står i ditt anställningsavtal, eller utöver den ordinarie arbetstiden. Arbetet måste vara beordrat av arbetsgivaren, men om det inte finns någon chef tillhands blir det övertid om det godkänns i efterhand.

Arbetar du som timavlönad vikarie, ”timmis”, så infaller övertiden när du uppnått det antal timmar i månaden som motsvarar en heltid (till exempel 165 timmar).

Jobbar du deltid får du mertidsersättning upp till de antal timmar som motsvarar heltid. Först efter det utges ersättning för övertid.

I kollektivavtalen finns reglerat vilka summor som gäller och mer utförligt när övertidsersättning betalas ut. Mycket beror på hur ditt schema ser ut och när du blir utringd.

Viktigt att veta: Man måste vara beordrad för att få övertidsersättning.

Om du behöver hjälp att kolla att du fått den övertidsersättning du har rätt till, kontakta din lokala sektion eller ring till Kommunal Direkt på mail direkt@kommunal.se eller telefon 010-442 70 00 (öppet vardagar kl 8-18).

Logga in på https://minasidor.kommunal.se och för att se uppgifter om ditt kollektivavtal.