Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Tuppen tackar för sig men förändringsarbetet fortsätter!
Tuppen tackar för sig men förändringsarbetet fortsätter!
Foto: Kommunal

Resan mot framtidens Kommunal

År 2017 var Tuppens år, då vi genomförde den stora medlemsdialogen Kommunal vaknar. Under hela året fungerade robottuppen som ett språkrör för medlemmarna och en galande väckarklocka för Kommunal. Vi bad dig som är medlem vara med och påverka framtidens fackförening, och vi fick in fler än 1300 förslag. Ett varmt tack för allt engagemang! Nu har Tuppen lämnat oss, men förändringsresan har bara börjat. Nu bygger vi framtidens fackförening.

Det finns mycket vi vill förändra på arbetsplatserna och i samhället. Bättre villkor för medlemmarna i Kommunal kommer innebära högre kvalitet i välfärden och ett starkare samhällsbygge.

Vi behöver fler kollegor, en hållbar och säker arbetsmiljö, trygga anställningar och högre lön. Det ger högre livskvalitet för långt många fler än bara oss själva - till exempel gladare barn, friskare äldre och vackrare parker. Anhöriga som slipper oroa sig. Kort och gott - ett bättre Sverige.

För att åstadkomma detta behöver vi fortsätta jobba hårt för att förändra Kommunal. Med fler nöjda och engagerade medlemmar har vi långt större kraft att skapa förändring och utveckling. På arbetsplatsen, vid förhandlingsbordet och i samhällsdebatten.

Du ska känna att medlemskapet i Kommunal gör skillnad. I din vardag på jobbet och på fritiden. Listan längre ner visar några förändringsprojekt vi dragit igång redan nu.

Medlemmarnas förslag och idéer är språngbrädan

Genom den stora medlemsdialogen Kommunal vaknar har vi fått in många kreativa förslag, rättmätig kritik, kunskap om problem vi inte varit medvetna om och förslag på saker vi redan satt igång att jobba med. 

I en demokratisk organisation finns rutiner som gör att vissa förslag ska hanteras på särskilda sätt, det kan exempelvis vara sådant som kongressen ska fatta beslut om. Andra förslag väcker frågor och gör att vi behöver ta reda på mer fakta, och vissa förslag kan vi direkt ta med oss in i vårt arbete. En del förslag innebär väldigt stora och viktiga förändringar och kommer att ta tid att lösa. En del förslag handlar om lokala förhållanden, och då ser vi till att de hamnar i rätt händer.

Medlemsförslagen är helt ovärderliga när vi ska bygga framtidens Kommunal. Många förslag har vi redan gjort verkstad av. Läs mer om det längre ner på sidan.

Nu fortsätter förändringsresan med full kraft.

46 pågående förändringsprojekt

 1. Det lokala inflytandet över arbetsmiljön ska bli starkare
 2. Fler inom Kommunals yrken ska få arbetskläder av arbetsgivaren
 3. Vi ska bli fler arbetsplatsombud
 4. Vi ska bli fler skyddsombud
 5. Vi ska verka för att anställningsformen Allmän visstidsanställning slopas
 6. Innehållet i Kommunals utbildningar ses över och uppdateras
 7. Det fackliga arbetet på arbetsplatserna ska bli starkare
 8. En ny utbildning i organisering lanseras för att vi ska få större kraft att förändra på  arbetsplatserna
 9. Kommunals närvaro på arbetsplatserna ska bli tydligare
 10. Kommunals medlemsservice ska bli snabbare och mer digital
 11. Fler digitala tjänster ska finnas på Mina Sidor
 12. Införa e-faktura som nytt betalsätt för att betala medlemsavgift
 13. Fler medlemmar ska få ta del av utbildningar
 14. Vi ska ta fram en digital medlemsutbildning
 15. Vi ska höja kvaliteten i rådgivningen via Kommunal Direkt
 16. Svarstiderna i Kommunals telefon ska kortas
 17. Barnskötarnas yrkesroll ska bli tydligare på samhällsnivå
 18. Personliga assistenters anställningstrygghet ska stärkas
 19. Vi ska minska antalet otrygga anställningar på arbetsmarknaden
 20. Vi ska driva att tekniska lösningar som förbättrar arbetsmiljön ska användas inom välfärden
 21. De demokratiska processerna i föreningen ska bli mer öppna och inkluderande
 22. Vi ska erbjuda medlemmarna ett bättre stöd för deras individuella yrkesutveckling
 23. Vi ska välkomna nya medlemmar på ett bättre sätt
 24. Vi ska ta fram en ny studiestrategi för att erbjuda medlemmarna mer kunskapsutveckling
 25. Ungas perspektiv ska få större tyngd i föreningen, bland annat genom ungkommittéer både centralt och lokalt på avdelningarna.
 26. Vi fortsätter utveckla Trampolin för att det ska bli ett så bra verktyg som möjligt för att underlätta medlemmarnas jobbsökande
 27. Stadgarna ska ses över för att öka medlemsdemokratin
 28. Vi inför branschmånader för att uppmärksamma olika branscher och yrken
 29. Vi lanserar en ny arbetsmiljöstrategi för att förbättra vardagen på medlemmarnas arbetsplatser
 30. Vi utvecklar ett nytt löneverktyg för att ge medlemmarna bästa möjliga lönerådgivning direkt på arbetsplatsen
 31. Medlemmarna ska få bättre och mer relevanta nyhetsbrev med koppling till deras bransch och yrke
 32. Alla medlemmar ska kunna läsa sina kollektivavtal digitalt via Mina Sidor
 33. Vi återinför en gratis medlemskalender som medlemsförmån
 34. Vi ska höja statusen för underskötersköterskornas yrkesroll
 35. Vi ska driva att undersköterskorna ska få en yrkeslegitimation
 36. Vi ska stärka yrkesutvecklingen och tydliggöra utbildningsvägarna för jobb inom vård och omsorg
 37. Heltid ska bli norm inom Kommunals yrken, samtidigt som arbetsmiljön måste förbättras så att fler orkar jobba heltid
 38. Mångfalden ska öka bland Kommunals förtroendevalda för att spegla medlemskåren bättre
 39. Medlemsförmånerna inom ramen för LO Mervärde ska vässas och bli mer relevanta
 40. Sektionernas funktion som serviceorganisation ska utvecklas
 41. För att öka medlemsinflytandet skapas en ny teknisk lösning för att lämna kongressmotion och avtalsförslag digitalt
 42. Vi ska börja regelbundet mäta kvalitet och bemötande i vår medlemsservice via telefon
 43. Införa funktion för digital post till medlemmarna
 44. Tydliggör uppdragen för arbetsplatsombud och skyddsombud
 45. Gör medlemsmötena roligare, och utveckla nya mötesformer
 46. Inkludera fler medlemmar i att skriva avtalsförslag

Fortsätt påverka Kommunal!

Om du har förslag på saker som du vill att vi tillsammans driver i avtalsrörelsen? Då vill vi att du berättar det för oss! 

Mycket kan du också påverka lokalt på din arbetsplats, tillsammans med dina kolleger och med stöd av din sektion.

Många viktiga beslut fattas av kongressen, som hålls var tredje år i Kommunal. Kongressen bestämmer vilka mål Kommunal ska arbeta för, vilka frågor som ska prioriteras de närmaste åren och vilken väg Kommunal ska välja för att nå målen. Du som är medlem kan skriva en motion till kongressen. Ta kontakt med din sektion för mer information.