Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Validering - ett vinnande recept inom kök

Kock Gunilla Lundgren
Kock Gunilla Lungren
Foto: Jan Rehn
2016-12-07
I Skellefteå kommun satsar man på att förbättra matsituationen i kommunens skolor, förskolor och äldreomsorg. Under en fyraårsperiod kommer kommunen att satsa på att gå från centralkök, till att maten istället ska lagas ute i de lokala skolköken. Det här ställer ökade krav på kökspersonalen. Vägen framåt går via så kallad validering.

En lösning på kockbristen

I och med omställningen från storköksdrift har måltidsavdelningen i Skellefteå fattat beslut att låta anställd måltidspersonal som vill genomgå validering till kock. Valideringen genomförs på plats i varje kök och är en handledd utbildning på 80-360 timmar.

- Vi ser i och med detta en stor utmaning när det gäller kockkompetens. Kockar är redan idag ett bristyrke. Att satsa på kompetensutveckling hos de duktiga medarbetare vi har är därför en bra väg. Engagemanget är jättestort, berättar måltidschef Peter Lundmark, måltidsansvarig i Skellefteå kommun.

Hur går det till? 

Validering betyder att dina yrkeskunskaper blir formellt godkända och bedömda, oavsett hur du skaffat dig kunskaperna. Först ser man om du har de kunskaper som krävs för validering genom samtal och självskattning. Sedan görs en bedömning på din arbetsplats och du får ett intyg som är ditt bevis på att du uppfyller branschens krav på yrkeskunnande

Gunilla Lundgren har precis genomgått validering och arbetar nu som kock på en förskola i Kåge. Gunilla har arbetat många år inom verksamheten och tycker det är roligt att hon nu fått chansen att bli kock.
- Praktiken har varit rolig! Och med duktig handledning har det gått bra, säger Gunilla Lundgren.

Alla vinner på validering

I Byske är Maria Lidman handledare för några av dem som ska valideras. Maria är kock och har arbetat med validering sedan några år tillbaka. Kvalitéen i verksamheten garanteras över tid och tryggheten ökar för både arbetsgivare och anställd.  Yrkestolthet och personlig utveckling stärks. Eventuella kunskapsluckor blir dessutom en motivation för vidareutveckling.

- Det här är ett viktigt uppdrag för framtiden. Det är roligt och känns bra att de som valideras får meningsfulla dagar i köket. Behovet av nya arbetskamrater är stort så det känns fint att kunna bidra med vad man kan, så att vi kan bli fler, säger Maria Lidman.