Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Kommunal Västerbottens regionala skyddsombud (RSO)

RSO
Foto: Kommunal
För dig som arbetar på ett privat företag som saknar skyddskommitté eller skyddsombud finns Kommunal Västerbottens regionala skyddsombud (RSO). Deras uppgift är att företräda dig och dina arbetskamrater i arbetsmiljöfrågor och se till att din arbetsgivare sköter sitt arbetsmiljöarbete.

Regionala skyddsombud

De regionala skyddsombuden medverkar vid kartläggning av arbetsmiljön, riskbedömningar och vid utredningar av tillbud och arbetsskador. De är också med vid förändringar i verksamheten och när det görs handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön, samt vid arbetsanpassning och rehabilitering.

Din arbetsmiljö handlar om liv och hälsa. Om dina förutsättningar för att trivas och må bra på jobbet.

Därför är det så viktigt att de lagar, avtal och föreskrifter som finns på arbetsmarknaden följs. De finns för att förhindra att du ska råka ut för olycksfall eller ohälsa.
Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren ansvarig för att lagar, avtal och föreskrifter efterlevs. Likaså att arbetsmiljön är bra och att arbetsmiljöarbetet sker i samverkan med arbetstagarna.

Men det är ändå viktigt att du själv är aktiv och påtalar brister och risker för din arbetsgivare. Det är också viktigt att var och en bidrar med förslag och idéer som kan förbättra förhållandena på arbetsplatsen.

Tveka aldrig att kontakta ditt RSO om du har frågor som rör din arbetsmiljö. De är till för dig.

Kommunal Västerbotten har regionala skyddsombud som är verksamma på privata arbetsplatser inom Västerbotten:

Jan Marklund
Jan Marklund
Anna-Lena Wilhelmsson
Anna-Lena Wilhelmsson
Mats Norberg

Kategorier

Västerbotten