Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Avdelningsstyrelsen i Västerbotten

Avdelningsstyrelsen
Foto: Kommunal
Kommunal Västerbottens avdelningsstyrelse har bland annat till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen, verkställa de uppgifter förbundsstyrelsen beslutar om, bistå sektioner och klubbar i förhandlings- och annan facklig verksamhet med mera.

I avdelningsstyrelsen sitter sju ordinarie ledamöter och fem suppleanter.


Styrelsen väljs på Kommunal Västerbottens årsmöte. Ordförande och kassör väljs särskilt. Mandatperioden är två år. Nomineringar till styrelsen sker genom sektionerna som ska lämna sina förslag till valberedningen senast den 15 mars varje år. Du kan läsa mer om hur valen, nomineringar med mera går till i Kommunals stadgar.


Ordinarie ledamöter:
Matilda Olofsson - Ordförande
Sofie Risberg -Vice Ordförande 
Sofia Ahlfeldt- Styrelseledamot
Åsa Jansson Lindberg Suppleant in som ordinarie - Styrelseledamot
Helen Maxe - Suppleant in som ordinarie - Styrelseledamot
Yasmin Qabil - Suppleant in som ordinarie - Styrelseledamot

Suppleanter enligt turordning::
Åsa Jansson Lindberg - Styrelsesuppleant
Helen Maxe - Styrelsesuppleant
Yasmin Qabil - Styrelsesuppleant

Adjungerad i avdelningsstyrelsen från ungkommittén:
Theresia Åström

Matilda Olofsson
Matilda Olofsson - Ordförande

matilda.olofsson@kommunal.se
010-4429694


Sektion Region Västerbotten
Barnsköterska Region Västerbotten, BB Umeå
Hjärtefråga: För mig är organisering och utbildning det viktigaste för oss som fackförening. Vi behöver bli starkare tillsammans och det blir vi om fler medlemmar får ökad kunskap om medlemskapets värde och vikten av ett starkt kollektivavtal.

 

Sofie Risberg
Sofie Risberg -Vice Ordförande 

sofie.risberg@kommunal.se

Sektion Skellefteå
Lokalvårdare Skellefteå Kommun
Hjärtefrågor är organisering och att alla yrkesgrupper inom Kommunals avtalsområde måste få bli synliggjorda.

Sofia Ahlfeldt
Sofia Ahlfeldt - Styrelseledamot

sofia.ahlfeldt@kommunal.se

Sektion Syd
Boendehandledare inom LSS Nordmalings
Hjärtefrågor är arbetsmiljö, jämlikhet och jämställdhet.

Åsa Jansson Lindberg
Åsa Jansson Lindberg suppleant in som ordinarie - Styrelseledamot

asa.jansson-lindberg@kommunal.se
010-4429691

Sektion Syd
Undersköterska äldreomsorg Vännäs Kommun
Hjärtefrågor Alltid medlemmen i fokus och alltid medlemmarnas frågor är prioriterade ledord.

Helen Maxe suppleant in som ordinarie - Styrelseledamot

helen.maxe@kommunal.se

Sektion Umeå
Kock Umeå Kommun
Hjärtefråga: