Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

De vanligaste frågorna med anledning av Aftonbladets granskning

2016-01-13
Medlemmarnas förtroende är avgörande för Kommunal som organisation. Medlemmarna är Kommunal och förtjänar en facklig organisation som det går att lita på. Här hittar du de vanligaste frågorna från granskningen och hur Kommunal svarade. Arbetet med åtgärdsplanen pågår nu för fullt.

Här kan du läsa frågor och svar med anledning av revisorernas granskning av handelsbolaget Lyran.

Aftonbladet skriver 11 april att Kommunal anlitat extern aktör för skatterådgivning?
Kommunal har anlitat experthjälp för att våra skatteinbetalningar ska gå rätt till. Det har till exempel handlat om momshantering och kontroll av deklarationer. Det hade varit ansvarslöst av oss att inte göra det.

Medier skriver 31 mars att Kommunals tidigare kassör misstänks för mutbrott?
Det innebär att han är kallad till förhör och kommer att ha med sig en offentlig försvarare. Kommunal kommenterar inte den här frågan utan hänvisar till pågående utredning och Anders Bergströms offentliga försvarare. Anders Bergström avgick som förbundskassör för Kommunal den 14 januari 2016 med anledning av det som framkommit i mediernas granskning.

Har Kommunal tappat 20 000 medlemmar?
Nej, det som Aftonbladet skriver är felaktigt. Den senaste siffran vi har indikerar att cirka 14 000 begärt utträde ur Kommunal. Vi ser också en hel del återinträden och siffran kan därför komma att ändra sig ytterligare. Senare i vår kommer vi att kunna presentera en mer komplett bild av medlemstappet kopplat till krisen. Där är vi inte ännu.

Kommer restaurang Metropol Palais att stängas
Det har nu visat sig att de ekonomiska kalkylerna inte motsvarade verkligheten. HB Lyran ska därför avveckla restaurangverksamheten på Restaurang Metropol Palais. Sista öppningsdag blir den 20 februari.

Hur har lägenheterna i Kommunals fastighetsbestånd fördelats?
Förbundet äger fastigheter av två skäl, dels som kapitalplaceringar och dels för att användas i rekryteringssyfte. Fördelning av lägenheter har sköts på delegation av Anders Bergström som nu har slutat som förbundskassör. Riksbyggen hanterar hyressättningen av lägenheterna i sedvanliga förhandlingar med Hyresgästföreningen. Hyran är inte subventionerad.

I den åtgärdsplan Kommunals förbundsstyrelse har presenterat, finns det bestämt att Kommunal nu gör om rutiner och policy för hur en framtida lägenhetsfördelning ska se ut. Fram till dess att en ny lägenhetspolicy är på färdig så är all lägenhetsfördelning fryst. Enda undantaget är anställda pendlare.

Har Kommunals aktieportfölj tappat 18 procent?
Nej, det är ett påstående från Svenska Dagbladet som är helt fel. När en värdeutveckling ska mätas måste man titta på vilka insättningar och uttag som gjorts. Det har Svenska Dagbladet låtit bli att göra.

Med hänsyn till de försäljningar och utdelningar som gjorts i depån under 2015 blir den totala värdeutvecklingen knappt 2 procent. Det vill säga inte i närheten av de minus 18 procent som Svenska Dagbladet uppger.

Därutöver är det bra att veta att den redovisade aktieportföljen motsvarar knappt 10 procent av Kommunals totalt förvaltade tillgångar.
Kommunals totala portfölj (aktier, räntor och fastigheter) uppvisade 2015 en avkastning på cirka 6 procent.

Vad gör Kommunal åt problemen som mediernas granskning avslöjat?
Kommunal åtgärdar inte bara de problem som medierna uppmärksammat, vi tar ett helhetsgrepp. Genomlysning av handelsbolaget Lyran och avveckling av Kommunals engagemang i restaurangen Metropol Palais är exempel ur åtgärdsplanen. Kommunal inrättar också en så kallad visselblåsningsfunktion samt gör en totalgenomgång av regler för bland annat alkohol, representation och resor för att städa ut en otidsenlig kultur. Här kan du läsa hela åtgärdsplanen.

Varför avgår inte Annelie Nordström direkt?
Granskningen visar att en storstädning behöver göras. Annelie Nordström känner ett ansvar för att det arbetet sätts igång, att hennes erfarenheter kan göra nytta i granskningen. Det kommer underlätta för hennes efterträdare, som blir den som får uppdraget att ta förändringsarbetet i mål.

Varför avgår inte alla?
Samtliga platser inom ledning och förbundsstyrelse ställs till förfogande i samband med kongressen i vår. Kongressen är Kommunals högsta beslutande organ, dit medlemmarna har valt sina ombud. En valberedning arbetar nu med att sätta ihop förslag på hur förbundsstyrelsen och ledningen kan se ut efter kongressen.

Vilka fallskärmsavtal har Kommunals förbundsledning?
Kommunals förbundsledning, som normalt består av fyra personer, omfattas av ett så kallat trygghetsavtal. Kommunals förbundsstyrelse, som normalt består av 16 personer utöver ordföranden, omfattas inte av trygghetsavtal. Avtalet innebär att trygghetsersättning utgår under 36 månader om personen som avgår har mer än fem år kvar till pension. Har personen mindre än fem år kvar utgår ersättningen fram till ordinarie pensionsålder. Ersättningen är 78 procent av den pensionsgrundande lönen. Om den som avgått får ett nytt jobb minskar ersättningen med samma summa som den nya lönen. Trygghetsavtalen ses just nu över och kommer att förändras. Det arbetet påbörjades redan före mediernas granskning.

Får Annelie Nordström mer pengar i fallskärm om hon stannar till kongressen?
Nej.

Kan jag byta till ett annat fackförbund?
Ja, du kan ansöka om medlemskap i ett annat förbund. Men du får ut mer av ditt medlemskap om du är med i det fackförbund som har den så kallade avtalsrätten på det område där du arbetar. Det är bara det förbund som har avtalsrätten som kan förhandla och tvista om det som regleras i det gällande kollektivavtalet. Det handlar till exempel om frågor som rör lön, ersättningar, arbetstider och ledigheter. På Kommunals avtalsområden kan alltså inte andra förbund företräda dig i förhandlingar som gäller regleringar i kollektivavtalet.

Kommer ni att betala tillbaka medlemsavgifter?
Nej, det kommer vi inte att göra. Men det behövs en ökad varsamhet med medlemmarnas pengar. Delar av åtgärdsplanen handlar direkt om det.

Hur kommenterar Kommunal att riksenheten mot korruption inleder en förundersökning angående lägenhetsuthyrningen till Margot Wallström?
Kommunal välkomnar en sådan förundersökning och kommer att bistå fullt ut i åklagarens utredning. I övrigt vill Kommunal i nuläget inte kommentera ärendet, för att inte föregripa förundersökningen.

Hur många medlemmar har gått ur Kommunal sedan Aftonbladet påbörjade sin granskning?
Varje medlem är viktig för Kommunal och varje avslutat medlemskap är en stor förlust. De händelser som Aftonbladet rapporterat om under de senaste dagarna har gett en ökning av utträden ur förbundet. Sedan 2016-01-13 har 9 600 personer (siffran uppdaterad 2016-01-20 kl. 12.06) valt att begära utträde ur förbundet, vilket är fler än vanligt. Det finns inga regionalt nedbrutna siffror att tillgå.

Består Kommunals aktieportfölj till 61% av Swedbank aktier?
Svenska dagbladet publicerade idag, 19/1 en artikel om Kommunals aktieinnehav.  http://www.svd.se/kommunals-aktieportfolj-vardslos-spekulation/om/skanda... . Kommunal anser inte att det är rätt att enbart göra en analys av de enskilda aktier som är direktägda av Kommunal.
Kommunal äger aktier främst genom fonder och har ett totalt marknadsvärde på ca 2 miljarder.

Totalt ser aktieinnehaven ut som följer:

  • Nordiska aktier inkl. fonder 948 000 000 kronor (varav Swedbank 270 000 000 kronor) och globala aktier 1 080 000 000 kronor.
  • Totalt utgör Swedbankaktierna cirka 14 % av våra aktieinnehav.

Därmed är påståendet om att Swedbank utgör nära 61 procent av hela portföljen rent felaktigt.

Hur går ett utträde till?
Här kan du läsa mer om hur det går till när någon avslutar sitt medlemskap i Kommunal.

Vad tycker Kommunal om vinster i välfärden?
I sociala medier sprids just nu en artikel ur Expressen från 2012, där Annelie Nordström uttalar sig positivt om vinster i välfärden. Texten är inaktuell. Kongressen 2013 beslutade att Kommunal ska verka för att en non–profitprincip ska råda i vård, skola och omsorg. Här är en aktuell artikel om Kommunals åsikt om vinster i välfärden: http://www.svd.se/fel-nar-vinst-blir-valfardens-syfte/om/naringsliv:debatt

Har Kommunal haft fester där det druckits vin för 32.000 kronor per flaska?
Nej. På Metropol Palais har en sådan flaska funnits för försäljning

Hur ser Kommunal på sexuella trakasserier på jobbet?
Kommunal ser oerhört allvarligt på sexuella trakasserier. Att motarbeta alla former av kränkande särbehandling är en av de viktigaste uppgifterna för oss som fackförbund, inte bara när medlemmar drabbas utan även internt i Kommunal. Vi har riktlinjer för hur kränkande särbehandling och sexuella trakasserier ska bemötas. Vi mäter kränkande särbehandling varje år i en medarbetarenkät. Våra chefer får arbetsmiljöutbildning där frågan om kränkande särbehandling och sexuella trakasserier tas upp. Aftonbladet har i sin artikelserie skrivit om en chef inom bolaget Lyran som trakasserade anställda sexuellt. Det aktuella fallet hanterades omedelbart när Kommunal fick kännedom om det.

Varför har Kommunal en representationsvåning?
Det finns flera anledningar till att vi har en representationsvåning på förbundskontoret. Kommunal har genom det fackliga arbetet många gäster, både internationella och från olika delar av landet. För att vi ska kunna ha överläggningar, möten och erbjuda middag har vi en representationsvåning. Kommunals förbundsstyrelse använder också representationsvåningen vid styrelsens egna överläggningar.

Varför äger Kommunal fastigheter?
Förbundet äger fastigheter av två skäl dels som kapitalplaceringar och dels för att användas i rekryteringssyfte. Det är av vital betydelse för förbundet att kunna rekrytera medarbetare från lokalkontoren ute i landet.

Varför har inte Kommunal släppt en lägenhet till bostadskön på 16 år
Förbundets mål är att minst 50 procent av lägenheterna ska finnas tillgängliga på öppna marknaden och att resterande lägenheter ska vara tillgängliga för förbundets anställda. I nuläget bosätts 35 procent av lägenheterna av förbundets anställda och 65 procent bebos av personer utanför förbundet. När vi nått en balans på 50-50 kommer vi återigen att tilldela lägenheter till bostadskön.

Hur gick det till när Margot Wallström fick hyra en av Kommunals lägenheter?
Den lägenhet utrikesminister Margot Wallström hyrt är en lägenhet som Kommunal använder för kortare eller längre, men tillfälliga, uthyrningar utan att lämna förstahandskontrakt. Wallström har fått beskedet att hon inte gått före någon i kön till en sådan lägenhet och det har hon inte gjort.

Det finns en frivillig överenskommelse mellan Bostadsförmedlingen och privata fastighetsägare att dessa ska lämna varannan lägenhet till Bostadsförmedlingen. Kommunal omfattas inte av denna överenskommelse. Det som styr oss är vår egen policy. Den har som mål att 50 procent av lägenhetsbeståndet ska stå till Kommunals förfogande. I dag bebos 35 procent av lägenheterna av Kommunals anställda. 65 procent av lägenheterna i Kommunals fastigheter är uthyrda till hyresgäster på den öppna marknaden. Eftersom fördelningen är mindre än varannan lägenhet till Kommunal lämnar vi tills vidare inte lägenheter till bostadsförmedlingen.
Riksbyggen förvaltar Kommunals lägenhetsbestånd. Hyrorna bestäms i förhandlingar mellan Riksbyggen och Hyresgästföreningen.

Vad betalar Annelie i hyra?
Riksbyggen hanterar hyressättningen i sedvanliga förhandlingar med Hyresgästföreningen. Hyran är inte subventionerad.

Varför tilldelas ledningen lägenheter
För att vi ska kunna rekrytera ledningen och ombudsmän utanför Stockholm är det viktigt att vi kan erbjuda ett boende.  Förtroendevalda och anställda måste under kortare eller längre tid kunna pendla från landsorten till arbetet på förbundskontoret eller bo i Stockholm. Att inte ha lägenheter skulle sätta geografiska begränsningar på vem som kan sitta i ledning eller på förtroendeuppdrag. För Kommunal som har medlemmar i varje del av landet är det viktigt att vi har en bred representation och inte får stockholmsfokus.

Kan man byta sin lägenhet?
De som har förstahandskontrakt har samma möjlighet att byta till större eller mindre lägenhet, eller annat läge, precis som andra.

Varför är Lyran ett handelsbolag?
Lyran bildades 1987. Det beslutet togs då. Vi har fortsatt att driva det i den formen.

Varför ska Kommunal stå för ledningens och de anställdas vin- och spritnotor?
Kommunal har en representationspolicy som anger att i de fall alkohol serveras ska det ske restriktivt och med gott omdöme. Vi kommer att se över reglerna och vara mer restriktiva i framtiden.

Varför äger Kommunal fastigheter och bolag för så mycket pengar?
För att ha möjlighet att strejka och betala ersättning under eventuell strejk till berörda medlemmar behövs mycket pengar. Kommunal har valt att placera pengar på det sätt som bedöms ge mest avkastning

Varför driver Kommunal restaurangverksamhet?
Kommunal har haft en konferensanläggning på Marholmen sedan 1988. Det är vår interna kursgård, där vi varje år anordnar kurser och utbildningar för förtroendevalda och anställda. För medlemmar finns det även möjlighet att använda Marholmen som en rabatterad semesteranläggning. Marholmen drivs av det helägda handelsbolaget Lyran.

I Lyran ingår även, sedan 2014, restaurang Metropol Palais på Sveavägen i Stockholm.  Beslutet att investera i restaurangverksamheten fattades 2013 av styrelsen för handelsbolaget Lyran, med syftet att på lång sikt få en avkastning som kan komma medlemmarna till del.
Restaurangen har fransk inriktning och riktar sig till en betalande allmänhet. I lokalerna finns även en konferensanläggning med en scen, där externa arrangörer har kunnat hyra in sig för evenemang, konferenser och i några fall shower.

Har Kommunal gått back 300 miljoner kronor?
Kommunals ekonomi är som helhet mycket god. Sedan år 2002 har förbundets avkastning på kapital ökat varje år, med undantag för år 2003 i samband med IT-kraschen och år 2008 i samband med finanskrisen. Förbundets resultat har under dessa år varit plus 753 miljoner kronor, inklusive investeringarna i Lyran. Mellan 2002 och 2014 har resultatet per medlem växt från ca 4000 kr till ca 7500 kr.

Att förbundet har en god ekonomi är mycket viktigt för att på bästa sätt företräda medlemmarnas intressen. 

Kapitalvinsterna härrör från de långsiktiga investeringar som Kommunal har gjort genom åren, bland annat i fastigheter, som historiskt visat sig ha god avkastning.
En del av överskottet från investeringarna återinvesteras i verksamheten. Där är kursgården Marholmen och verksamheten på Metropol Palais en del. Särskilt på Marholmen har det de senaste åren gjorts stora investeringar i om- och tillbyggnader samt el, vatten och avlopp. Dessa investeringar skrivs av med en hög avskrivningstakt och belastar alltså Kommunals bokslut som en enskild minuspost.  Sedan år 2002 har de investeringar som gjorts inom ramen för Lyran belastat Kommunal med sammanlagt 320 mkr.

Alla investeringar som gjorts syftar till att långsiktigt ge en god avkastning och komma förbundet och medlemmarna till nytta. Men som i alla nystartade verksamheter är det svårt att generera en vinst de första åren. Verksamheten på Marholmen är dock på god väg att börja ge avkastning. Marholmen är också vår kursgård där det varje år ordnas ett stort antal fackliga utbildningar och kurser.

Restaurangen Metropol Palais har ännu inte levt upp till de förväntningar på avkastning som Kommunal hade när vi beslutade att investera i denna. Att driva renodlad restaurangverksamhet har visat sig vara svårare och mer komplicerat än förväntat. Därför ser vi över och utvärderar hur och om verksamheten ska drivas vidare i sin nuvarande form.

Arrangerar Kommunal porrshower på Metropol Palais?
Nej. Kommunal har aldrig arrangerat porrshower. Metropol Palais lokaler hyrs ut till externa kunder som arrangerar evenemang och konferenser. Vid två tillfällen har restaurangen upplåtit lokalerna till en utomstående kund som produktlanserade alkohol. Redan detta var ett misstag och något som borde ha uppmärksammats. Än allvarligare var att arrangörerna vid dessa tillfällen har anlitat en porrskådespelare för att delta i evenemanget. Detta var inget som Kommunal hade kännedom om, och när uppgifterna om detta nådde oss i oktober avbröts genast samarbetet med den arrangören.

Varför driver ni en restaurang som inte medlemmarna har råd att gå på?
Som en del i konferensanläggningen på Sveavägen i Stockholm har vi en restaurang som är öppen för allmänheten, Metropol Palais. I samband med att restaurangen öppnade 2013 gjordes en analys av vilken typ av restaurang som skulle öppnas. Efter att ha undersökt vilka andra restauranger som fanns i området stod det klart att en fransk bistro i en högre prisklass var det som skulle passa läget bäst. Verksamheten på Metropol Palais ses över kontinuerligt då det visat sig mer komplicerat än förväntat att driva restaurangverksamhet.

Vad går medlemsavgifterna till?
Alla medlemmar betalar medlemsavgift efter inkomst, vi har 6 avgiftsnivåer. Från 101 kr till 575 kr per månad. Medlemsavgifterna används till den fackliga verksamheten. Om du till exempel har avgiftsnivå 3 som motsvarar 287 kr/mån så går 78 kr till den lokala fackliga verksamheten i ditt närområde (medlemsutbildningar, lokala förhandlingar, företrädande av medlemmar på arbetsplatserna etc). 121 kr går till den centrala fackliga verksamheten (centrala förhandlingar med arbetsgivare, tvisteförhandlingar, centralt arrangerade utbildningar, opinionsbildning). 88 kr går till dina medlemsförsäkringar, hemförsäkring och olycksfallsförsäkring samt inkomstförsäkring om du är medlem i A-kassan. 7, 50 går till tidningen Kommunalarbetaren. 

Det verkar som att Kommunal bara rättar till felaktigheter som upptäcks? Finns det fler lik i garderoben?
Medlemmarnas förtroende är helt avgörande för Kommunal som organisation. Vi välkomnar därför Aftonbladets granskning, långsiktigt kommer den hjälpa oss att utveckla vårt arbete. Vi kommer nu att ha fullt fokus på att rätta till alla felaktigheter, både de som Aftonbladet lyfter fram och de vi själva identifierar.