Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Telefonproblem

Kommunal Direkt - för frågor om ditt arbetsliv - går inte att nå via telefon just nu. Felsökning pågår. Du kan alltid mejla oss.
Stäng

Ditt barns framtid - Akut brist på yrkesutbildade inom förskola, skola och fritidshem

Allt fler arbetsgivare har svårt att rekrytera nyexaminerade och yrkesutbildade arbetstagare från gymnasieskolans barn- och fritidsprogram där den största yrkesgruppen är barnskötare. Trots ett stort behov av barnskötare har antalet kommuner som erbjuder yrkesutbildningen successivt minskat under flera år. Avgångseleverna från gymnasieskolans barn- och fritidsprogram och de vuxna som studerat motsvarande kurser vid Komvux möter samtidigt en arbetsmarknad som karaktäriseras av otrygga anställningar. För att fler unga ska välja en yrkesutbildning för arbete inom förskolan, skolan och fritidshemmen krävs bättre anställningsvillkor och möjlighet till yrkesutveckling.

Kommunal arbetar för att yrkesutbildningarna ska möta arbetslivets krav och ge eleverna goda förutsättningar på arbetsmarknaden. För att arbete inom förskola, skola och fritidshem ska ses som framtidsyrken krävs möjlighet till tillsvidareanställning, heltid och kontinuerlig yrkesutveckling.