Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Vi ger oss inte i frågan om skyddsutrustning

Johan Ingelskog
Foto: Kommunal
Tre frågor till Johan Ingelskog, enhetschef på Arbetsplats- och avtalsenheten, om Kommunals uppdaterade rekommendationer kring skyddsutrustning.

Har Kommunal ändrat sitt ställningstagande till skyddsutrustning?

Vår inställning är egentligen densamma som förut. Det handlar om en ny smitta, det råder osäkerhet kring hur den överförs och nya rön kommer hela tiden. På manligt dominerade arbetsplatser, till exempel inom tung industri, chansar man inte med människors liv och hälsa på det sätt som nu görs i hemtjänst, äldreomsorg och hemsjukvård. Kommunals rekommendationer utgår ifrån WHO:s och Folkhälsomyndighetens, men eftersom nya rön kommer hela tiden har vi som en försiktighetsåtgärd lagt oss på en högre nivå än Folkhälsomyndigheten rekommenderar just nu. 

Men vi behöver hitta ett sätt att arbeta utifrån vad som just nu händer. Den senaste veckan har Arbetsmiljöverket ringt och hävt vartenda skyddsstopp inom några minuter, utan att ha undersökt saken närmare. Motiveringen har varit exakt densamma: Den nivå på skyddsutrustning vi kräver är fel. 

Vi är förvånade över att myndigheterna kan vara så säkra. 

Var ligger skillnaden?

De rekommendationer som Kommunal går ut med nu är inte lika skarpa som tidigare, för att vi ska kunna fortsätta att bedriva det oerhört viktiga – och akuta – arbetsmiljöarbetet utan att bli stoppade. 

Vätskeavvisande munskydd och visir är Kommunals krav vid misstänkt eller konstaterad Covid-19! Om arbetsgivaren inte tillhandahåller vätskeavvisande munskydd (av typ IIR eller motsvarande  – detta är i linje med Arbetsmiljöverket) samt visir rekommenderar Kommunal att du som skyddsombud lägger skyddsstopp. Det är viktigt att alla anställda snabbt får smittskyddsutrustning och att detta livsviktiga arbetsmiljöarbete inte stoppas.

Kommunal vill precis som tidigare att arbetsgivaren tillhandahåller andningsskydd (FFP2), eftersom det fortfarande inte är vetenskapligt säkerställt hur smitta sprids.

Det är viktigt att komma ihåg att det Kommunal går ut med endast är stöd och rekommendationer. Det är skyddsombuden själva som äger skyddsarbetet inom sitt skyddsområde, till exempel en arbetsplats. 

Hur ska vi lyckas framöver?

Jag vet att det är tufft för alla skyddsombud, som verkligen sliter. Att hantera kollegornas oro och samtidigt kämpa för en säker arbetsmiljö är verkligen inte lätt. Framgången måste bygga på ett bra förebyggande arbete, att se till att allt finns på plats när smittan väl kommer och att ha koll på vilka arbetsmoment det är som personalen utför. På Kommunal.se finns stöd och mallar för skyddsombud.