Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Förebyggande och akut arbete

Corona och Covid-19 innebär högre press för dig som är skyddsombud. Här finns stöd i hur du agerar både när läget är akut och i det förebyggande arbetet.

Så här arbetar Kommunals skyddsombud inom vård och omsorg

Vid Akut läge - där misstänkt eller konstaterad smitta finns

På arbetsplatser med misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19, ska skyddsombuden genast vidta åtgärder om det finns brister i arbetsmiljön.

Det innebär att om det till exempel är brist på personlig skyddsutrustning eller om skyddsutrustningen inte är tillräcklig (se här vad Kommunal anser är rätt skyddsutrustning), ska skyddsombuden göra en så kallad 6:6a eller lägga ett skyddsombudstopp. Finns inhyrd personal på arbetsplatsen ska skyddsombudet även ha med dessa i diskussionerna med arbetsgivaren t.ex om vilken personlig skyddsutrustning de behöver. 

Vilken åtgård skyddsombudet ska välja beror på hur stor risken är.

6:6a

Om skyddsombudet väljer att göra en 6:6a så innebär det att man begär en åtgärd/undersökning av arbetsgivaren kring en specifik fråga.

Arbetsgivaren måste svara på 6:6a enligt arbetsmiljölagen. Om arbetsgivaren inte svarar eller skyddsombudet inte är nöjd med arbetsgivarens svar, så kan skyddsombudet lämna ärendet vidare till Arbetsmiljöverket som då prövar frågan och vitar eventuella åtgärder. 

Mallar hittar du här

Skyddsombudstopp

Om bristerna är så stora att det finns en omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, så kan skyddsombudet lägga ett skyddsombudsstopp. Det innebär att man stoppar en arbetsuppgift. Det kan t.ex. vara att man arbetar hos en vård och omsorgstagare som är smittad av covid-19 utan personlig skyddsutrustning. Skyddsombudsstoppet innebär då att skyddsombudet stoppar en särskilt arbetsuppgift, det kan t.ex. vara det vårdnära omsorgsarbetet. 

Upplever du brister av ovan slag? Kontakta då alltid ditt skyddsombud, som hjälper dig vidare. Om ni saknar skyddsombud, kan du även kontakta din sektion för att få hjälp. Du hittar kontaktuppgifter till ditt skyddsombud och din sektion genom att logga in på Mina sidor.

Förebyggande arbete - där smitta inte finns

Där det idag inte finns smitta arbetar Kommunal förebyggande, för det kan fort slå om och bli ett akut läge om smitta kommer in på arbetsplatsen. 

Skyddsombudet, huvudskyddsombud eller regionala skyddsombudet bjuder in arbetsgivaren till samtal och ställer ett antal frågor, som stöd i det förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Det är viktigt att skyddsombudet noga dokumenterar samtalet. Hur skyddsombudet sen agerar, beror på svaren på frågorna. I dessa frågor agerar huvudskyddsombud/regionala skyddsombud och skyddsombud tillsammans.

Huvudskyddsombudet/regional skyddsombud täcker upp på arbetsplatser där skyddsombud saknas.

Övriga förebyggande åtgärder

  • Basala hygienrutiner – Kommunals sektionsföreträdare/ombudsmän ställer krav på att alla som inte har undersköterske- eller vårdbiträdesutbildning ska gå Socialstyrelsen introduktionsutbildning. 
  • Arbetskläder - Om arbetsgivaren inte står för arbetskläder, om det saknas eller saknas till viss del så ska en 6:6a med kort svarstid läggas. 
  • Omklädningsrum – Personalen ska ha tillgång till omklädningsrum för att kunna separera arbetskläder och privata kläder. Saknas detta ska en 6:6a med kort svarstid läggas. 
  • Tvätt av arbetskläder - Om arbetsgivaren inte tar ansvaret för och ombesörjer inte tvätt av arbetskläder ska en 6:6a med kort svarstid läggas. 
  • Skyddsutrusning - om det saknas basal eller personlig skyddsutrustning ska en 6:6a med kort svarstid läggas. 

Stöd till dig som skyddsombud

Du som skyddsombud får självklart stöd av Kommunal, vänd dig i första hand till din lokala sektion och avdelning. Du kan även få rådgivning av Kommunal direkt 010 442 70 00. Du hittar kontaktuppgifter till din sektion och avdelning genom att logga in på Mina sidor.