Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Det kan komma något gott ur coronakrisen också

Obduktionsteknikern och medlemmen Jörgen Hageräng
Obduktionsteknikern och medlemmen Jörgen Hageräng
Foto: Fredrik Sandin Carlson
Obduktionsteknikern Jörgen Hageräng och hans kollega Stefan har i och med Corona blivit mer isolerade från personalen på övriga delar av sjukhuset. En positiv effekt är dock att förståelsen och samarbetet med kollegor på andra sjukhus i regionen blivit mycket bättre. Intervju från juni 2020.

På patologen på Karlskogas lasarett arbetar två obduktionstekniker - Jörgen och Stefan. De tar emot patienter som avlider på Karlskoga lasarett och även andra sjukhus i regionen. När dödsorsaken inte är fastställd sköter obduktionsteknikern hela processen med detta: tar ut organ, dissekerar organen och väljer tillsammans med läkare ut vilka prover som ska tas. Jörgens avdelning har tagit emot 30 som avlidit i covid-19.

För oss har covid-19 visat sig som en marginell höjning av antalet avlidna bland de allra äldsta jämfört med andra år. Vi har det inte som i Stockholm, inte ens i närheten.”

Kan smittas av avlidna

Jörgen menar också att kollegorna på Karlskoga lasarett inte behövt bli lika oroliga som många i andra delar av landet eftersom de genom Örebro universitetssjukhus fått tillgång till all skyddsutrustning som behövs.

Jag har heltäckande skyddsmask, dubbla lager med tunna handskar och långärmat plastförkläde. Om jag inte haft det hade jag garanterat blivit smittad. När vi öppnar lungorna är vi ju mitt i smitthärden.”

Lungorna på en som avlidit i covid-19 ser annorlunda ut – de är stela och hårda i stället för mjuka och ”svampiga” som normala lungor. Viruset sitter i lungvävnaden och i en trögflytande vätska i luftrören.

När obduktionen är över vidtar en omsorgsfull process för att ta av skyddsutrustningen, med spritning i flera omgångar. Städningen efter en covid-19-obduktion tar också en timme extra. Först rengör man med vanligt rengöringsmedel, sedan klorbaserat, därefter spolar man rent och avslutningsvis torkar man av med sprit, även golven. Alla instrument tvättas i 93-94-gradig värme för att döda allt virus.

I vanliga fall kan anhöriga som vill ta avsked använda ett särskilt rum på patologen, men för de avlidna i covid-19 finns andra rutiner på Karlskoga lasarett. I stället får nära och kära, iklädda full skyddsutrustning, ta ett sista farväl på avdelningen.

Isolering och kontakt

I vanliga fall har obduktionsteknikerna en bra kontakt och ett kamratskap med kollegor på hela sjukhuset, men i och med Corona känns det annorlunda.

Det har blivit ett stort avstånd mellan oss och övriga sjukhuset. Att gå och hämta någon som avlidit i covid-19 från avdelningen är en helt annan upplevelse – alla håller en avvaktande distans. Såklart blir det ju så.”

Men till kollegor på andra sjukhus verkar de kollegiala banden bli starkare i och med ett tätt samarbete:

”Vi har mejlkontakt varje dag och rapporterar mellan sjukhusen, så att cheferna kan se var det behövs hjälp eller finns överkapacitet.

Det kan komma något gott ur det här – bättre kontakt och större förståelse mellan människor. Jag kan också tycka att rapporteringen blir så dyster, det bara pratas om hur många som avlider hela tiden. Vi som jobbar med covid-19 på olika sätt vill lyfta upp de som klarar sig och blir friska.”