Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Vanligaste frågorna om corona till Kommunal Direkt

Kommunal Direkt har listat de fem vanligaste frågorna och svaren som de får in just nu angående coronaviruset.
 • Vad gäller för mig som tillhör en riskgrupp?
  Du har ingen rätt att stanna hemma för att du är i en riskgrupp eller känner en rädsla. Prata med din arbetsgivare om det finns någon möjlighet att du får göra andra arbetsuppgifter eller kan arbeta hemifrån. Din arbetsgivare är skyldig enligt arbetsmiljölagen att säkerställa att det är säkert för dig att utföra dina arbetsuppgifter. Nu förs det diskussioner om att personer i riskgrupper ska kunna vara hemma med smittbärarpening.
  Prata med ditt skyddsombud eller din sektion om du känner osäkerhet och du inte får svar från din arbetsgivare.
 • Vad gäller kring läkarintyg, förstadagsintyg, karensavdrag, läkarintyg dag 8 och läkarintyg dag 15?

  Kravet att lämna läkarintyg på 8:e dagen och 15:e dagen har tillfälligt slopats.
  Karensavdraget är slopat och via Försäkringskaasan får man ett belopp på 700 kr. 
  Du som har överenskommelse med din arbetsgivare att du ska lämna förstadagsintyg berörs inte av detta beslut, här råder jag dig att du pratar med din chef kring det och om chefen står fast vid att du ska lämna intyg så måste arbetsgivaren berätta för dig var du ska vända dig för att få ett intyg.

 • Vad gäller kring skyddskläder?
  Din arbetsgivare ska tillhandahålla de skyddskläder som behövs för att du ska kunna utföra ditt arbete säkert. Här är det viktigt att du pratar med ditt skyddsombud eller din sektion om det inte finns skyddskläder. Är det osäkerhet kring om skyddskläder behövs så ska en risk- och konsekvensanalys göras. Vissa kommuner och regioner anser att det är okej att arbeta med kortarmad skyddsutrustning och utan munskydd, detta beror på att de tolkar folkhälsomyndighetens rekommendationer lite olika. Om man som anställd känner oro och att man inte har fullgod skyddsutrustning så ska man prata med sin arbetsgivare och sitt skyddsombud.
 • Vad gäller kring omplaceringar/förflyttningar?
  Om du exempelvis arbetar på ett badhus i en kommun så kan kommunen välja att stänga badhuset, ge dig en kortare utbildning för att du ska kunna utföra arbetsuppgifter inom vården istället. Detta ska förhandlas med Kommunal på lokal nivå innan det genomförs.
 • Semester – vad gäller med sommarsemestern?
  Semesterlagen bygger på att avtal ska slutas om semesterns förläggning antingen kollektivt eller mellan individ och arbetsgivare. Arbetsgivaren ska alltid sträva efter att sluta avtal om semesterns förläggning. Arbetsgivaren kan dock undantagsvis förlägga semestern utan att man blivit överens med arbetstagaren eller fack. Om inget har avtalats ska arbetsgivaren förlägga huvudsemester under juni, juli, augusti.

Fler frågor och svar relaterat till coronaviruset och arbetsrätt hittar du här.

Fler allmänna frågor och svar om arbetsrätt hittar du här.