Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Bild på skrattande flicka och texten Det här är inte gott nog, dags för bättre villkor, dags för bättre tider.
Det här är inte gott nog. Dags för bättre villkor. Dags för bättre tider.
Foto: Kommunal.

Dags för bättre villkor. Dags för bättre tider!

Sommaren är fantastisk, men många får inte möjligheten att återhämta sig utan jobbar som hårdast när andra har semester.

Du behöver känna att du räcker till. Både under din arbetsdag och på längre sikt i yrkeslivet. 

Du ska ha utrymme att göra ditt jobb på ett bra sätt och lägga fokus på rätt saker.  Du ska inte behöva springa benen av dig och hoppa över rasten – för att märka att du ändå inte hinner.  Mer tid måste vara möjligt. 

Tid för dem som står dig nära. Tid att vara hemma när du är sjuk. Tid att koppla av och semestra. 

Det är du och dina kollegor som levererar den välfärd som medborgarna betalar skatt för. Därför är det dags att era villkor matchar ambitionerna för verksamheten och kraven som ställs på er. 

Det här är Kommunals syn på vad som behöver förändras:

Välfärden måste få mer pengar

Det går inte att komma runt att det snålats alldeles för mycket alldeles för länge – nu måste välfärden gå före besparingar, skattesänkningar och vinster. Inget kan vara viktigare än att det finns tillräckligt med resurser för att göra jobbet. Kommunal arbetar ständigt med att påverka politikerna och påminner om att för att få till en bra skola, vård och omsorg så måste resurserna öka. 

Rätt bemanning

För få kollegor, ständig tidspress, stor personalrotation och dålig tillgång till vikarier är en ohållbar situation. Du och dina kollegor ska inte behöva pressas ytterligare att också täcka upp när någon blivit sjuk. Rätt bemanning handlar om att vara tillräckligt många, och att du och dina kollegor har rätt kompetens för uppgiften. Det är avgörande för att du ska kunna må bra på både kort och lång sikt. 

Kommunal driver frågor kring bemanning för flera olika yrkesgrupper, till exempel inom räddningstjänst, vård och äldreomsorg. Kommunal har nyligen tagit fram en rapport om högre personaltäthet i äldreomsorgen. Där ställer vi krav för tydligare reglering av bemanningen i äldreomsorgen, ökad insyn och tillsyn.  

Hållbara scheman 

Ett bra schema ger dig möjlighet att vara både proffs och människa.  Du ska ha tid att göra dina arbetsuppgifter, reflektera, dokumentera och få handledning.

Men du ska också ha tid för återhämtning, ha en fungerande vardag och kunna vara delaktig i din schemaläggning. Förändringar i schemat ska alltid riskbedömas, och alla former av scheman som skapar stress och ohälsa måste bort! 

Under våren 2021 har Kommunal tagit ställning mot de så kallade hälsoscheman som införts i allt fler kommuner med konsekvensen att personal fått arbeta kortare men fler nattpass. Vi har protesterat på både lokal och nationell nivå och i flera fall, genom att använda oss av arbetsmiljölagstiftningen, lyckats få arbetsgivarna att backa. 

Trygga anställningar

Trots att behovet är stort av yrken som till exempel undersköterska, barnskötare och elevassistent och att kontinuiteten är så oerhört viktig för till exempel barn och äldre, är det många i dessa yrken som saknar trygg anställning. 

Kommunal kräver att du och dina kollegor har en tillsvidareanställning. Om verksamheten skulle upphandlas av en ny arbetsgivare, så vill Kommunal att ni får behålla era villkor. 

Kommunerna måste ta sitt ansvar när man lägger ut verksamhet på andra utförare. Kommunerna måste se till att upphandlingsunderlaget och övriga regler och lagar följs. 

Heltidsarbete som norm

Deltidsarbetet för med sig många nackdelar. Du får en lägre inkomst, och din trygghet och pension försämras. 

En orsak till det utbredda deltidsarbetandet är att arbetsgivarna inte erbjuder heltid eller att arbetet är så tungt att man inte orkar. De kvinnodominerade yrkena är extra utsatta. Arbetsgivaren måste arbeta med heltidsfrågan och arbetsmiljö tillsammans. Det handlar inte minst om att öka grundbemanningen och lägga fungerande scheman. Ett jobb får aldrig bli för tungt fysiskt eller psykiskt så att du inte orkar arbeta heltid.

Kommunal arbetar för att arbetsvillkoren ska vara så bra att du och alla andra orkar jobba heltid, och att arbetsgivarna erbjuder heltidsanställningar. Vi samverkar med arbetsgivarna inom kommuner och regioner för att detta ska bli möjligt. 

Lyssna på berättelser från verkligheten 

Den 24 juli sänder Kommunal radio under ett helt dygn. Medlemmar från hela landet, i olika yrken, berättar om sin verklighet på jobbet, om glädje, sorg, pandemiåret och om kampen för bättre arbetsvillkor. Var och en av berättelserna kan du sedan lyssna på som poddar.

Bli medlem

Om du tycker att allt det här låter bra, borde du bli medlem om du inte redan är det. Ett medlemskap i Kommunal ger dig trygghet på flera plan, koll på dina rättigheter och många chanser till utveckling. Minst lika viktigt är att du som medlem är med och bygger fackliga muskler för att driva fram riktigt bra villkor för ditt yrke. Med din hjälp blir Kommunal en tydlig röst i mötena på jobbet, i sociala medier, tidningar, radio, tv – och vid förhandlingsbordet.