Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Bättre möten utvecklar kommunikationen på jobbet

Är du med i en arbetsgrupp och känner att ni behöver utveckla era möten? Då är "Bättre möten" något för dig. Det är ett digitalt verktyg för att träna och utveckla kommunikation vid möten på jobbet.

Det här är Bättre möten! (Trailer)

Verktyget Bättre möten ger förutsättningar för ett kreativt mötesklimat som har mer energi, delaktighet och effektivitet. I förlängningen leder det till att arbetsmiljön och verksamheten utvecklas.

Det som behövs för bra kommunikation är ett uppmuntrande socialt klimat, där alla:

  • kan ställa frågor
  • kan vara med och bidra
  • kan hjälpas åt att ta tillvara gruppens styrkor
  • kan ta hänsyn till hur omvärlden påverkar och påverkas av verksamheten.

Här kan du testa möteskvaliteten hos just dig.

Enkelt att använda

Att använda Bättre möten är enkelt. Materialet är uppdelat i kunskaper, tester och övningar i en pedagogisk blandning.

  • Läs, se dramatiserade filmer och lyssna på poddradio.
  • Testa enkelt hur den egna gruppen upplever balansen mellan de fyra perspektiven och samtalsklimatet under sina möten. Ni kan också testa gruppens upplevelse av möteskvalitet.
  • Öva med din grupp, eller själv, på att få en bättre kommunikation på möten. Bäst fungerar övningarna vid vanliga möten när något i verksamheten ändå ska diskuteras. Utvecklingsfrågor lämpar sig särskilt väl.

Verktyget är kostnadsfritt att använda och Bättre möten finns på Suntarbetsliv.

Anpassat för kommun och landsting

Verktyget är skräddarsytt för Suntarbetslivs målgrupper i kommuner, landsting, regioner och Pactabolag. Det är framför allt tänkt för arbetsgrupper som träffas regelbundet som till exempel arbetsplatsträffar, samverkans-, lednings- och projektgrupper. Du kan också använda verktyget själv för att träna och utveckla din egen kommunikation vid möten.

Bättre möten är baserat på forskning

Bättre möten bygger på forskningsprojektet Balanserad kommunikation som bland annat visar att det finns samband mellan en balanserad kommunikation och psykosociala friskfaktorer som välbefinnande, stämning, rolltydlighet, socialt stöd, engagemang och lärande. Enligt forskningen kan både grupper och individer träna sin förmåga till balanserad kommunikation.

Bättre möten har utvecklats av Suntarbetsliv i samarbete med forskare, chefer, skyddsombud och HR-personal inom kommun- och landstingssektorn.

Om Suntarbetsliv

Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta. På webbplatsen Suntarbetsliv.se finns idéer och verktyg för en attraktiv arbetsmiljö anpassat för kommun- och landstingssektorn.