Hoppa över menyn och gå direkt till innehåller
Anpassa

Avtalsrörelse

Avtalsrörelse 2020
Avtalsrörelse 2020
Foto: Kommunal
Här hittar du information om vad som händer i aktuell avtalsrörelse, vilka frågor som Kommunal driver och hur dina villkor och ersättningar kommer att påverkas.

Senaste avtalsrörelsen

Här hittar du all information om avtalsrörelsen 2018.

Nuvarande avtalsrörelse 2019

Under 2019 förhandlades avtalet Räddningstjänstpersonal i Beredskap (RiB) med Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona (f d Pacta). Avtalet löpte ut 30 april 2019, tiden för att lämna avtalsförslag gick ut 7 februari. Inkomna förslag att hanterades av avtalsdelegationen, som bestod av medlemmar som arbetar inom avtalsområdet.
Läs mer här. 

Kommande avtalsrörelse 2020

Under 2020 är det en större avtalsrörelse på gång igen.
Läs mer om hur du kan lämna in avtalsförslag här! 

Vad menas med avtalsrörelse?

Anställningsvillkoren behöver ständigt utvecklas och förbättras och med utgångspunkt i de avtalsförslag som medlemmarna har skickat in förhandlar vi för ett bättre arbetsliv.

En avtalsrörelse är en lång process och innebär att flera förhandlingar om nya kollektivavtal pågår samtidigt. Som medlem kan du lämna avtalsförslag om vilka förbättringar du vill att Kommunal ska driva i förhandlingarna. Därefter förhandlar fackförbunden och arbetsgivarnas organisationer om vilka löner och villkor som ska gälla på arbetsplatsen.
Här kan du läsa mer om hur en avtalrörelse går till. 

Vi är här nu! | Hur funkar en avtalsrörelse?

Så här funkar en avtalsrörelse

Så funkar en avtalsrörelse
Foto: Kommunal

Insamlingsfasen

Varje avtalsrörelse börjar med en insamlingsfas. Alla som är medlemmar i Kommunal har möjlighet att lämna in förslag på förändringar i sitt kollektivavtal, så kallade avtalsförslag. Avtalsförslagen diskuteras sedan på ett antal avtalskonferenser, dit medlemmar bjuds in för att dela med sig av sina erfarenheter samt diskutera och prioritera de avtalsförslag som kommit in. Det är i denna fas vi diskuterar vad vi vill driva, med tanke på vad som redan fungerar i avtalen, och vilka förändringar och förbättringar vi har behov av i olika branscher/kollektivavtal. Avtalskonferensernas diskussioner och prioriteringar ligger sedan till grund för avtalsdelegationens kommande arbete.

Formuleringsfasen

I denna fas är det avtalsdelegationerna för varje avtal som har till uppgift att arbeta fram förslag till avtalskrav. Kraven innehåller dels sådant som gäller hela förbundet och dels bransch-/avtalsspecifika krav. Med sig i detta har man avtalskonferensernas diskussioner och prioriteringar, men hänsyn ska även tas till Kommunals tidigare beslut och politik från exempelvis kongressen när det handlar om till exemepel löner och arbetstider. När kraven är formulerade är det förbundsstyrelsen som fastställer avtalskraven.

Förhandlingsfasen

Förhandlingsfasen inleds med att vi lämnar över våra avtalskrav till respektive arbetsgivarorganisation, och får då samtidigt deras krav på vilka förändringar de vill göra. Efter detta startar förhandlingarna. Avtalsdelegationerna är involverade och informerade under förhandlingarnas gång och är de som slutligen rekommenderar förbundsstyrelsen att anta eller förkasta förslag till nytt kollektivavtal.

Implementeringsfasen

När avtalet är påskrivet och klart är det dags att omsätta överenskomna regleringar till praktik och säkerställa att alla delar av avtalet följs. Alla berörda, det vill säga Kommunals förtroendevalda och medlemmar, ska få information om det nya avtalet och förändringar i det. Därefter ska löneförhandlingar hos de lokala arbetsgivarna genomföras. Resultatet av förhandlingarna ska lokalorganisationen informera medlemmarna om. 

Vad betyder alla ord och fraser? Ta hjälp av vår ordlista för avtalsrörelsen.