Nytt kollektivavtal med SKR och Sobona klart


2020-11-03

Kommunal och arbetsgivarna Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona är överens om arbetsmarknadens största avtal. (Detta gäller inte dig inom Sobona branschavtal, t.ex. buss, energi och fastigheter.)

Fyra personer från olika yrkesgrupper uppradade samt illustration med texten Avtal klart!
Foto: Kommunal.


Efter hårda men konstruktiva förhandlingar har parterna enats. Det nya avtalet innebär bland annat högre löner för alla och en extra satsning på yrkesutbildade i välfärden. Ett engångsbelopp om 5500 kronor kommer att betalas ut till samtliga arbetstagare på avtalsområdet. 

- Det här är en seger för medlemmarna i Kommunal. Jag är stolt över att vi i ett enda avtal lyckats driva igenom så stora förbättringar. Det handlar om riktiga löneökningar som syns i plånboken. Nu höjer vi statusen på några av Sveriges viktigaste och mest kvinnodominerade yrken, säger Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin. 

Utöver höjda löner innebär avtalet centrala villkorsförbättringar för bland annat semester och arbetstider. För nattarbetare sänks antalet timmar som ingår i en heltidstjänst – vilket ökar möjligheterna till återhämtning och ett hållbart arbetsliv. Dessutom innebär avtalet ett steg mot ökad trygghet när perioden för tidsbegränsade anställningar förkortas.

- Avtalet är avgörande för en tryggare välfärd och ett starkare Sverige. Rekryteringsutmaningen vi står inför är ett faktum - det måste helt enkelt bli mer attraktivt och mer lönsamt att arbeta inom dessa viktiga yrken, säger Tobias Baudin.

Fakta om avtalet med SKR och Sobona

Avtalet löper över fyra år och gäller från och med den 1 november 2020 till och med 31 mars 2024, alltså 41 månader.

Lön

Sammanlagt ger avtalet ett löneutrymme på 5,4 procent på 29 månader. År 2023 fastställs utrymmet av de centrala parterna.

Utöver detta tillkommer en extra lönesatsning för yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg för åren 2020–2022. Den består av en insamlingsmodell på 0,3 procent på den totala lönesumman som sedan fördelas på yrkesutbildade, vilket är ungefär hälften av arbetstagarna. Det innebär cirka 0,6 procent för de som är yrkesutbildade. Utrymmet fördelas i lokala förhandlingar. Med yrkesutbildning avses sådan utbildning som är relevant för medarbetarens anställning/arbetsuppgifter.

Villkorsförbättringar

Kortare nattarbetstid. Arbetstiden för ständig natt sänks till 34,20 timmar/vecka jämfört med dagens 36,20 timmar/vecka.

Tryggare anställningar. Den som har en visstidsanställning eller ett vikariat ska erbjudas en tillsvidare anställning efter 18 månader istället för dagens 24 månader. 

Sammanhållen semester. Om semesterledighet på arbetsgivarens begäran förläggs till tidpunkt före eller efter juni–augusti får en arbetstagare, som fått högst 14 semesterdagar förlagda under juni–augusti, 2 betalda semesterdagar extra under semesteråret samt ett engångsbelopp om 5000 kronor. 

En arbetstagare som fått 15-19 dagar förlagda under juni till augusti får en betald semesterdag extra under semesteråret samt ett engångsbelopp om 3000 kronor.

Frågor och svar om avtalet med SKR och Sobona

Nytt kollektivavtal med SKR och Sobona klart

Ditt nya avtal - SKR och Sobona (pdf)

Dela sidan