Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Avtal 2020: Så har delegationen jobbat med avtalet för privat personlig assistans (bransch G)

Man som tittar in i kameran
Foto: Privat
Hej, Fredrik Persson, personlig assistent, regionalt fackligt ombud i Kommunal och – inte minst – med i avtalsdelegationen för avtalet Vårdföretagarna – personlig assistans (bransch G).

Hur har arbetet varit i delegationen?

– Det har varit intressant! Inte minst eftersom det är första gången jag suttit med i en avtalsdelegation. Man har ju lite förutfattade meningar innan om hur det hela går till. Nu har jag fått en tydligare bild av vad delegationsarbetet innebär, även om just den här avtalsrörelsen säkert inte varit helt representativ för hur det i vanliga fall brukar gå till, säger Fredrik Persson.

– Förhandlingsarbetet har ju skötts digitalt, på grund av pandemin. Det har definitivt funnits utmaningar i att förhandla digitalt. Att kunna tillgodogöra sig alla vändningar, snabba puckar och textändringar via ett digitalt möte är inte helt enkelt.

Vad har varit de viktigaste frågorna för er i delegationen?

– Baserat på den stora andel inkomna motioner som rörde jouren, så har vi riktat extra fokus på just jouren, dess villkor och ersättningsnivåer. Att både villkoren och utformningen av avtalen i branschen har stor förbättringspotential kan nog de flesta hålla med om. Därför har rena villkorsfrågor varit viktigare att föra fram för mig som delegat, än frågor kring krontal och procent, förklarar Fredrik Persson. 

Vad skulle du vilja lyfta i det nya avtalet?

– Vi har ju fått förhålla oss till näringslivet och ”märket”, det är den bistra verkligheten. Våra vård- och omsorgskollegor tvingades nästan ut i konflikt på sina avtal. Det banade väg för oss som ännu inte hade kommit dit i förhandlingsprocessen. För oss i delegationen var målet att vi som arbetar på detta avtal självklart ska få liknande förutsättningar som övriga avtal i branschen. I vårt avtal lades pengarna på en extra höjning av jourersättningarna, säger Fredrik Persson. 

– Som nämnt, har mitt huvudfokus som delegat legat på villkor – ”Hur schysstar vi till avtalet?” I avtalsförhandlingarna behöver förbättringar som kostar finansieras. Finansieringen sker ofta genom att kostnaden dras från ”märkets” löneutrymme. Jag tänker att det finns mycket att förbättra som inte kostar något. Men det kan inte ske inom ramen för avtalsrörelsen, då skulle vi behöva ha en treårig avtalsrörelse för att få till alla detaljer.

Lösningen – arbetsgrupper

Fredrik berättar att lösningen istället varit att man fått till arbetsgrupper, som ska jobba med att förbättra olika saker inom yrket och branschen. Och att delegationen haft två absoluta krav kring arbetsgrupperna:

– Dels att arbetsgrupperna ska vara tidsbestämda – vi vill veta när arbetet ska vara klart! Och dels att aktuell delegation ska vara representerad i arbetsgrupper där arbetet kan antas påverka avtalet. Detta ger medlemmarna fortsatt potential att driva arbetet vidare och påverka villkoren i branschen, säger Fredrik Persson, och ger ett exempel:

– Nu finns bland annat en arbetsgrupp som fått i uppdrag att stärka upp och göra yrket personlig assistent mer attraktivt. I den gruppen kommer två personer från delegationen att delta. Vår tanke är att arbetsgruppen kan bli ett bra forum för att gå igenom avtalen och komma överens om förändringar, förtydliganden och förbättringar. Och såklart vet man aldrig exakt hur saker faller ut, men jag har förhoppningar om att det här blir något bra!