Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Frågor och svar om varsel för avtal med Vårdföretagarna - bransch E och F

Illustration med två röda pilar som pekar mot en vit blixt.
Foto: Kommunal.
Här hittar du vanliga frågor och svar för de två avtalen vård och behandling samt omsorg (bransch E) och äldreomsorg (bransch F). Det gäller medlemmar som omfattas av privat hälso- och sjukvård samt privat äldreomsorg inom arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna. Sidan uppdaterades senast 2021-01-13.

In English: he Swedish Municipal Workers’ Union (hereinafter 'Municipal') gives notice of industrial action for private care providers

Varsel Vårdföretagarna privat vård och omsorg samt äldreomsorg

Bli medlem - just nu 3 månader för 160 kr

 

 

För att omfattas av strejkersättning måste ditt medlemskap i Kommunal vara registrerat senast klockan 09.59 den 15 januari 2021. 

Frågor och svar på den här sidan

Vad handlar konflikten om?

Varsel

Blockad

Strejk

Vad kan jag göra? 

Vad handlar konflikten om?

Vilka är Kommunals viktigaste krav?

  • Högre lön för alla medlemmar.
  • En särskild satsning på yrkesutbildade inom vård och omsorg.
  • Högre OB och övriga rörliga ersättningar.

Spräcker inte Kommunals krav "märket"?

Nej. Vi förhåller oss till märket och anser att våra krav ryms inom industrinormeringen.

Så påverkar märket löneökningarna i kollektivavtalen

Vad händer nu?

Medlingsinstitutet går in som en tredje part i förhandlingen. De har utsett medlare som träffar både Kommunal och Vårdföretagarna. Målet med medlingen är att parterna ska komma överens innan stridsåtgärderna träder i kraft. Om vi inte kommit överens den 15 januari klockan. 10.00 så börjar stridsåtgärderna att gälla.

När bryter stridsåtgärderna, som till exempel strejk ut?

Kommunal har valt att dela upp stridsåtgärderna i två steg.

Om vi inte kommer överens med Vårdföretagarna blir första steget att lägga en nyanställningsblockad samt mer- och övertidsblockad den 15 januari klockan 10.00. I korthet innebär det att företagen inte får anställa ny personal eller att befintlig personal inte får jobba mer än sin ordinarie arbetstid. 

Blockaden gäller från den 15 januari kl. 10.00 fram till att parterna kommer överens om ett nytt avtal.

Om parterna inte kommer överens så blir nästa steg att från den 22 januari kl. 9.00 att utlysa strejk på ett antal privata äldreboenden och privata vårdcentraler.  

Varsel

Varför varslar Kommunal om stridsåtgärder?

Förhandlingarna har strandat då Vårdföretagarna inte vill gå med på Kommunals krav om högre lön, bättre villkor och en extra lönesatsning på yrkesutbildade. De privata arbetsgivarna inom vårdföretagarna vill inte ge sina anställda samma löneökning och villkor som de som arbetar inom offentlig, kooperativa och idéburna verksamheter redan har fått.

Kommunal varslar om nyanställningsblockad, mer- och övertidsblockad från den 15 januari 10.00. Utgångspunkt är att ett avtal med Vårdföretagarna ska vara lika mycket värt som det vi har tecknat med andra arbetsgivarorganisationer inom vård och omsorg. 

Vilka är berörda av varslet?

Varslet gäller alla anställda som ingår i avtalen “vård och behandling samt omsorg (bransch E)” och “äldreomsorg (bransch F)”, som Kommunal tecknar med arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna. 

Vad innebär ett varsel?

Varsel är en förvarning. I avtalssammanhang betyder det att en av parterna varslar om stridsåtgärder, till exempel strejk eller liknande. Detta sker en viss tid innan stridsåtgärderna träder i kraft. 

Arbetsgivare kan också varsla om stridsåtgärder, till exempel lock-out som innebär att du inte får komma in på din arbetsplats.

Vad innebär detta varsel för mig som arbetar inom privat vård och äldreomsorg?

En nyanställningsblockad som Kommunal varslar om nu påverkar inte dig direkt som redan idag arbetar i ett privat vårdföretag. Det betyder att inga nya får anställas av de berörda företagen efter ett specifikt datum. Däremot är det viktigt att du som anställd meddelar din sektion eller förtroendevalda om du ser att din arbetsgivare nyanställer på din arbetsplats trots att nyanställningsblockaden gäller.

Övertidsblockad innebär att du inte får jobba övertid under den tid som konflikten pågår. 

Mertidsblockad innebär att du som arbetar deltid inte får jobba mer än din ordinarie arbetstid. Exempel: Står det i ditt schema att du jobbar mellan 7.00 - 14.00 så får du inte jobba längre än till kl. 14.00. 

Min chef planerar in övertid i scheman redan nu? Får hen göra det?

Planerad övertid är inte tillåtet efter den 15 januari, kontakta din sektion om chefen gör detta.  

Blockad

Jag jobbar som timanställd och är schemalagd efter den 15 januari när blockaden bryter ut. Vad gäller för mig?

Om du jobbar som intermittent timavlönad (timanställd) och redan nu är schemalagd efter den 15 januari så ska du arbeta de pass som finns i schemat. 

Jag jobbar som timanställd men har inte fått några timmar än, de brukar ringa in mig vid behov. Vad gäller för mig?

Arbetsgivaren kan erbjuda dig jobb precis som vanligt fram till den 15 januari, dom kan även erbjuda dig jobb efter den 15 januari men själva erbjudandet om arbete måste du få innan nyanställningsblockaden träder i kraft den 15 januari kl 10.00.  

Vad betyder oorganiserad?

En oorganiserad person är en person som inte är medlem i ett fackförbund. 

Vad gäller för arbete under jourtid?

Förtydligande gällande arbete under jourtid. Arbete som utförs under jourtid anses som övertidsarbete enligt kollektivavtalet. Dock är denna form utav övertidsarbete inte föremål för övertidsblockaden och ska således ej heller ses som ett brott mot övertidsblockaden.

Gäller blockaden förskjuten arbetstid?

Förskjuten arbetstid omfattas inte utav blockaden.

Gäller blockaden som startar den 15 januari även oorganiserade?

Ja, nyanställningsblockaden gäller för alla, även för oorganiserade. 

 

Strejk

Hur vet jag vilka arbetsplatser som är uttagen i strejken som startar den 22 januari?

Längst ner på denna sida hittar du en lista på vilka arbetsplatser som är uttagna i strejk.  

Varför är inte min arbetsplats uttagen i strejk?

Kommunal har medlemmar på väldigt många arbetsplatser och i denna konflikt så har Kommunal centralt valt att varsla om strejk på ett antal utav arbetsplatserna.

Arbetsgivarna säger att de som inte är med i Kommunal ska jobba som vanligt även efter att konflikten bryter ut, stämmer det?

Konflikten omfattar alla arbetstagare på de arbetsplatser som är uttagna i konflikt. De innebär att du som inte är medlem i Kommunal har rätten att förhålla dig neutral dvs inte utföra arbete eller arbetsuppgifter som omfattas utav konflikten. Kontakta din sektion eller Kommunal Direkt om du har funderingar. 

Vad är en nyckelperson och vad innebär det om en nyckelperson är uttagen i strejk?

På en del arbetsplatser har Kommunal valt att ta ut nyckelpersoner i strejk, en nyckelperson är en person som kan orsaka extra stor konsekvens för arbetsgivaren om den strejkar. Om en nyckelperson är uttagen i strejk så innebär det att den personen inte ska utföra sina arbetsuppgifter och ej heller får någon annan utföra dessa arbetsuppgifter. 

Jag jobbar som timanställd och min arbetsplats är uttagen i strejk. Vad gäller för mig?

Om arbetsplatsen är uttagen i strejk och du omfattas utav varslet så ska du inte jobba, detta gäller alla oavsett anställningsform.

Kommer inte en strejk att drabba tredje man, alltså äldre och sjuka?

Nej. Kommunal anser inte att detta kommer att drabba tredje man.

Det är kommunen som är huvudansvarig för vård och omsorgen i respektive kommun. Kommunerna har i sin tur valt att lägga ut verksamheten på privata aktörer. När det blir stridsåtgärder såsom strejk så faller ansvaret tillbaka på kommunen att se till att verksamheten kan fortsätta på ett säkert sätt. Detsamma gäller regionerna.

Kommunal tar ansvar för att varslet om stridsåtgärder mot Almega Vårdföretagarna inte drabbar tredje person 

Är det inte oansvarigt att gå ut i strejk när coronapandemin fortfarande pågår?

Det är förvånande att arbetsgivarna tvingar fram en konflikt i en situation som denna. En strejk är alltid en sista utväg och absolut inget Kommunal gör lättvindigt. Men det är omöjligt för oss att acceptera ett avtal där medlemmarna i Kommunal skulle gå med på villkorsförsämringar för en särskild lönesatsning på yrkesutbildade

När måste jag bli medlem för att få ersättning?

Det är bara medlemmar i Kommunal som får ekonomiskt stöd vid strejk eller lockout. Den som är medlem i Kommunal senast klockan 09.59 den 15 januari omfattas av rätten till strejkersättning. Det betyder att den som inte är medlem i Kommunal kan drabbas hårt om arbetsgivaren utlyser lockout. En nyanställningsblockad påverkar inte dig som redan idag arbetar i ett privat vårdföretag, så det påverkar inte din lön.

Hur mycket får jag i strejkersättning om jag är uttagen i strejk?

Du får 100% av inkomstbortfallet (den lön du skulle haft) + 13% i semesterersättning minus 31% som motsvarar den genomsnittliga skatten i Sverige, det blir ca 78% av inkomstbortfallet. Konfliktersättningen är skattefri därför räknar man bort 31%.

Vem kan få konfliktersättning? 

Den som är medlem i Kommunal innan konfliktutbrottet. 

Jag är inte medlem idag, exakt när måste jag bli medlem för att få rätt till konfliktersättning? 

Du måste bli medlem senast klockan 09.59 den 15 januari 2021. Det bästa sättet att bli medlem är att fylla i din ansökan på Kommunal.se

Behöver du göra din medlemsansökan på papper så måste din ansökan vara hos Kommunal senast 09.59 den 15 januari 2021. Ta då kontakt med den sektion som finns nära dig, kontaktuppgifter finns på Kommunal.se. 

Hur stor blir min ersättning? 

Ersättningen är skattefri och räknas som 100 procent av ditt inkomstbortfall.  

100 procent av inkomstbortfallet + 13 procent semesterersättning – 31 procent skatt 

Så din ersättning blir alltså cirka 78 procent av din inkomst skattefritt.  

Med inkomstbortfall avses den inkomst du som medlem skulle ha haft den dagen, inklusive ob-ersättning.  

Var finns blanketter för konfliktersättning och var lämnar jag dem, efter att ha fyllt i dem? 

Blanketten för ersättning kommer du att hitta längre ner på denna sida, så snart den finns uppdaterad. I den finns instruktioner om hur du fyller in. När blanketten är ifylld lämnas den in på din sektion. 

Får jag betalt för alla dagar som jag skulle ha arbetat, även om det är fler än fem dagar i veckan? 

Ja. 

Hur betalas min fackföreningsavgift om jag brukar ha ett maskinellt avdrag på lönen? 

Om inget avdrag kan göras så får du en faktura. 

Jag är en så kallad timmis, korttidsvikarie, vad gäller kring konfliktersättning för mig? 

Du får ersättning för redan inbokade arbetspass. Kan du påvisa att du brukar arbeta i en viss utsträckning, genom tidrapporter, lönespecifikationer eller annat, så kan du vara berättigad till ersättning. Ta kontakt med din sektion, så kan de hjälpa dig. 

Jag arbetar deltid och får utöver a-kasseersättning, vad gäller då kring konfliktersättning? 

Du redovisar det som du skulle ha arbetat på konfliktersättningsblanketten, och redovisar som vanligt till a-kassan. 

Jag är sjukskriven, vad gäller då kring konfliktersättning? 

Om du är sjukskriven på grund av sjukdom eller olycksfall och inte är i arbete och som därför får ersättning, till exempel sjukpenning, får ingen konfliktersättning. Samma gäller den som av annan anledning, till exempel föräldraledighet eller skolgång, är förhindrad att arbeta. 

Vad kan jag göra?

Måste jag uppge att jag är medlem om arbetsgivaren frågar mig det?

Nej, du har ingen som helst skyldighet att uppge för arbetsgivaren om du är medlem i ett fackförbund eller ej. 

Kommunal ser allvarlig på att arbetsgivaren kartlägger fackligtillhörighet. Hör gärna av dig till din sektion om din arbetsgivare kommer med påtryckningar att du ska berätta att du är med i facket.

Viktigt att veta är att det bara är medlemmar som får ersättning från Kommunal vid strejk. 

Vad kan det få för konsekvenser om jag inte berättar om jag är med i Kommunal? 

Du har ingen skyldighet att delge arbetsgivaren denna information och det får ej heller resultera i någon bestraffning. Skulle du uppleva att det får negativa konsekvenser för dig bör du genast höra av dig till sektion. 

Hur kan jag stödja privatanställda inom vård och omsorg?

Det finns flera saker som du kan göra för att stödja privatanställda inom vård och omsorg. Du kan till exempel: 

  • Prata med dina kollegor som inte är medlemmar att genom att gå med i Kommunal så kan vi tillsammans sätta högre tryck på arbetsgivaren. 
  • Dela och gilla inläggen på Kommunals Facebook och instagram.
  • Engagera dig i Kommunal lokalt för att få till förändring på din arbetsplats. Fackligt arbete bedrivs på många olika nivåer, genom att engagera dig kan du åstadkomma stora förbättringar på din arbetsplats.

Har du frågor?

Kontakta din sektion

Så fungerar en strejk

Samlad information om avtalsrörelsen