Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Avtal med SKL – historisk seger för jämställda löner

29 april tecknade Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Pactaföretagen ett nytt kollektivavtal för anställda inom välfärdssektorn. Avtalet ger reallöneökningar åt alla medlemmar. Yrkesutbildade undersköterskor bidrar med motsvarande ungefär 1020 kronor till en pott som ska fördelas efter lokala löneförhandlingar. Heltid som norm kommer även att införas inom vård- och omsorgsyrkena.

Uppdaterad 2/5. Vad innebär det här för mig? Läs frågor och svar om avtalet här.

– Det här är en historisk seger för mer jämställda löner. Att undersköterskorna nu får en rejäl extra löneökning är ett viktigt steg mot en mer jämställd arbetsmarknad och det påverkar alla medlemmars lönenivå positivt, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.

Avtalet är treårigt och gäller till och med 2019.

Lönerna höjs med 520 kronor och undersköterskorna får cirka 1 020 kronor år 2016.

Avtalet innehåller även tydliga mål om att införa heltid som norm. Alla arbetsgivare ska senast 2017 ha en plan som arbetas fram tillsammans med Kommunal om hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Årlig uppföljning ska ske och planen sträcker sig fram till 2021.

– Avtalet lägger en bra grund för att säkra fortsatt hög kvalitet i välfärdstjänsterna inför framtiden. Rekryteringsbehoven kommer att vara stora de närmaste åren. Heltid som norm är avgörande för att kvinnor ska få en lön och en pension som det går att leva på, säger Lenita Granlund.

Fakta om avtalet

  • Undersköterskornas löner ökar med cirka 1020 kr 2016. Det motsvarar 4,3 procent.
  • Övriga medlemmars löner ökar i nivå med resten av arbetsmarknaden med 520 kronor under 2016.

Löneökningar 2016-2018:

  • 2016: Övriga medlemmar: 520 kr, undersköterskor : cirka 1020 kronor
  • 2017: Övriga medlemmar: märket, undersköterskor : märket + extrasatsning 180 kr
  • 2018: Övriga medlemmar: märket, undersköterskor : märket + extrasatsning 150 kr
  • Centrala parter ska gemensamt arbeta för att andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid. Centrala parter ska gemensamt göra årliga uppföljningar av utvecklingen på nationell nivå samt genomföra ett antal aktiviteter i syfte att stödja lokala parter.
  • Lokala parter ska processa fram lokala handlingsplaner, som ska vara klara senast 2017 i syfte att andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid. Planen ska följas upp årligen och sträcka sig fram till 2021.

Här kan du se webbsändningen där Kommunal berättar om avtalet tillsammans med SKL.