Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Återgång utan övergång

Omsorgsarbetare
Foto: Kommunal
En rapport om ohälsa, sjukskrivning och risk för utförsäkring bland vårdomsorgsarbetare

Att bli långtidssjukskriven betyder att gå från rollen som frisk till rollen som sjuk.
I rollen som frisk ingår att man har ett arbete och att man lever upp till
förväntningar från samhället och omgivningen har på en enskild medborgare.
Att vara sjukskriven är vanligtvis ett temporärt tillstånd som dock utmanar rollen
som stabil arbetstagare.

Rapporten är skriven av Yeshiwork Wondmeneh.

Kategorier

Rapporter