Rapport: Rätt arbetsmiljö - Kommunals arbetsmiljöstrategi

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att man ska orka arbeta ett helt arbetsliv, och brister i arbetsmiljön är en viktig orsak till ohälsa. Kommunal arbetar därför på olika sätt för att säkra och förbättra medlemmars arbetsmiljö. Nu kommer Kommunals nya Arbetsmiljöstrategi för 2018. Strategin är tänkt att användas som en handbok och en vägledning i Kommunals arbetsmiljöpolitik.

Arbetsmiljöstrategin samlar ställningstaganden och praktiska tillvägagångssätt som ska ge en tydlig vägledning för skyddsombud och andra som jobbar med arbetsmiljöfrågor. 

Syftet med strategin är att lyfta arbetsmiljöfrågorna och sätta arbetsmiljön i fokus på ett sätt som vi inte tidigare har gjort. Då kan strategin bli ett lokalt verktyg och en guide för att vägleda skyddsombuden, säger Lenita Granlund.

Kan användas som en handbok

Strategin är utformad på så sätt att den kan användas som en praktisk handbok och vägledning för skyddsombud och andra som jobbar med arbetsmiljöfrågor i organisationen.

I strategin presenteras prioriterade områden och hur skyddsombud strategiskt kan driva dessa frågor.

Mentor till nya skyddsombud

Nytt för i år är att Kommunal vill ge alla nya skyddsombud möjlighet att få en mentor under sin första mandatperiod. 

Inför att de nya strategin skulle tas fram genomfördes fokusgrupper inom olika branscher för att samla in förslag:

En önskan många förde fram var just mentorskap. Det var ett förslag vi tog fasta på. Så nu kommer det finns en mentor till varje nytt skyddsombud som ska ge stöd och guidning, säger Lenita Granlund.

En mentor bör vara ett erfaret skyddsombud inom samma bransch eller yrke, och det ligger på Kommunals sektioner att planera för och utse erfarna mentorer.

Minska ohälsa på arbetsplatserna

Kommunal strävar efter hållbara och hälsosamma arbetsplatser. Med den nya arbetsmiljöstrategin till hands hoppas Kommunal att skyddsombuden i kommande uppdrag kan få rätt vägledning för en minskad ohälsa på arbetsplatsen.

Rapport: Rätt arbetsmiljö - Kommunals arbetsmiljöstrategi

Rätt arbetsmiljö - Kommunals arbetsmiljöstrategi (pdf)

Dela sidan