Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Heltidsanställda kvinnliga brandmän - lika villkor oavsett kön

Brandman
Brandman i arbete.
Foto: Fredrik Sandin Carlson
Kommunal arbetar för bättre arbetsvillkor för kvinnliga brandmän, exempelvis genom att påverka föreskrifterna för gravida och ammande och genom att ta fram en handlingsplan för att lokalt förändra arbetsvillkoren för kvinnliga brandmän.

Inom Kommunal finns referensgruppen HkBm som arbetar för att påverka kvinnors möjlighet att arbeta inom räddningstjänsten. Bland annat sker det genom att att förbättra nyrekryteringstester, utrustning, lokaler och genom att ta fram jämställdhetsutbildningar.

Bland arbetsuppgifterna för HkBm finns:

  • Samarbete med berörda myndigheter, regeringen, MSB, arbetsmiljöverket
  • Aktivt engagemang i olika forum för att informera  och påverka för att förbättra förutsättningar för heltidsanställda kvinnliga brandmän.
  • Föreläsa om jämställdhet och presentera lösningar på dagens problem på räddningstjänster i landet.
  • Att aktivt driva frågan om mötesplats för det kvinnliga nätverket.
  • Vara bollplank för dig som medlem vid eventuella funderingar eller problem.

Fakta

  • Det finns 164 heltidsanställda och 476 räddningstjänstpersonal i beredskap (rib:are).
  • 2015 var 3,1 procent av de heltidsanställda brandmännen kvinnor.

Om HkBm

Kvinnor inom räddningstjänsten har satt vår agenda. För att ta reda på vilka frågor vi ska driva sammanställde arbetsgruppen HkBm en enkät som skickades ut till alla kvinnor inom räddningstjänsten. Frågorna berörde allt från arbetsmiljö, från lokaler arbetskläder till graviditeter, hälsan och framtidsfrågor. Svaren är grunden för vad vi arbetar med. Bland annat har vi tagit fram ett förslag till handlingsplan för gravida/ammande, mer information i dokumenten nedan. Vill du ha kontakt med HkBm? Kontakta gärna ombudsman Mona Hjortzberg mona.hjortzberg@kommunal.se.

Länkar

Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten (Kirtj)

Rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om brandmannens fysiska förmåga