Skapad: 2012-11-27, Ändrad: 2015-01-12

Lokala överenskommelser

Kommunal.seMedlemAvtalsrörelseAvtalsskola: Så får du bätt...Lokala överenskommelser

Nu ska det förhandlas på din arbetsplats

Ett centralt avtal anger ofta en ram, en lägstanivå. Det innebär att den lokala förhandlingen på din arbetsplats kan ge mer än den centrala överenskommelsen som gjorts.

Arbetsgivaren ger Kommunal ett underlag i form av en lista på vilka anställda som är medlemmar i Kommunal. Där framgår varje medlems yrke, eventuella fasta tillägg, nuvarande lön, befattningskoder och sammanlagd lön. Kommunal granskar först att underlaget är korrekt. Det är ett tidskrävande arbete som kräver personkännedom. Genom listorna kan Kommunal räkna fram den samlade lönesumman och utifrån den beräkna potten.

Om individuell lönesättning är aktuell är det viktigt att alla känner till på vilka grunder lönerna sätts:

  • Det ska finnas en överenskommelse om lokal så kallad förhandlingsordning som beskriver hur lönesättningen ska gå till.
  • Kriterierna ska vara tydliga och kommunicerade för dig som är anställd.
  • Lönen ska sättas efter arbetsresultat som kan bedömas.  
  • Lönesamtal ska hållas med alla anställda, både för dig som har fast jobb och för dig som är anställd på visstid eller är timanställd.

Vissa kollektivavtal innehåller tarifflöner. Då höjs lönerna utifrån en centralt överenskommen tabell.


Skapad: 2012-11-27, Ändrad: 2015-01-12

Laddar verktyg...

Mer information

Kontakta din sektion om du har frågor om löneförhandling.