Skapad: 2006-08-10, Ändrad: 2012-01-20

Yrkesutbildning och kompetensutveckling

Kommunal.seBranscher & yrkenKök och restaurangYrkesutbildning och kompetensutveckling

Yrkesutbildning och kompetensutveckling

Specialkost, kost knuten till religion, till allegier, till intoleranser... Det behövs en hel del kunskap när man arbetar med mat och människor med olika behov och från olika kulturer. Detsamma gäller för lokalvårdarna. Kraven på deras kompetens ökar. De måste ha kunskaper om arbetsteknik, redskap och de bästa rengöringsmedlen för att rätt kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Många som arbetar som köks- och ekonomibiträden får sin utbildning på arbetsplatserna. Annars är HR-programmet, gymnasiets treåriga hotell- och restaurangprogram med inriktning på restaurang och måltidsservice, en bra grunden för såväl köks- och ekonomibiträden som kockar/kokerskor. Där ges grundläggande kunskaper i livsmedelskunskap, näringskunskap, matlagning och hygien. Genom gymnasiereformen GY 11 har fler inriktningar skapats i samtliga yrkesutbildningar.

Men det finns också andra sätt att skaffa sig kunskaper på:

KY-utbildning och högskolan

KY-utbildning, som ofta är direkt knuten till företag i branschen, kan ibland genomföra påbyggnadskurser. För den som vill fördjupa sig ännu mer finns det flera högskoleutbildningar att välja bland.

Inte många utbildningar för lokalvårdare

För lokalvårdarna finns inte många utbildningar. Ofta får de bara en kort introduktion till arbetet. En del har genomgått en utbildning via branschleverantören men många har arbetat i många år utan att ha fått någon utbildning. Samtidigt är det viktigt att få utbildning i arbetsteknik, i ergonomi och i säkerhetsfrågor. Dessutom förändras metoder och material ständigt, så återkommande kortare utbildningar är nödvändiga. Det är arbetsgivaren och det företag som säljer maskiner som har ett gemensamt ansvar för att utbildning ges.

Yrkesbevis och certifikat för lokalvårdare - SRY och PRYL

Branschen inrättade 1986 Städ- och Rengöringsbranschens Yrkesnämnd, SRY, som primärt är till för de privatanställda i branschen. Fr o m hösten 2000 har Yrkesnämnden bytt namn till Servicebranschens Yrkesnämnd. Yrkesnämnden är en partsammansatt nämnd bestående av ALMEGA Serviceentreprenörerna, Fastighetsanställdas Förbund, Svenska Kommunalarbetareförbundet och SEKO. Uppgiften är att genom olika åtgärder se till att branschen har välutbildade yrkesutövare.

En annan likvärdig utbildning är Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare -PRYL. PRYL utgör den norm för grundkompetens som en svensk lokalvårdare ska ha.  Här blir kursdeltagaren certifierad och kunskapen prövas igen efter 18 månader. För att sedan få certifikatet måste man skriva ett test som tillhandahålls och utförs under översyn av personal från Svenskla Special Certifieringar, SSC. Sökande kommer att prövas teoretiskt och praktiskt inom PRYL:s 12 områden, vid ett och samma tillfälle. Proven består av två teoretiska prov samt ett praktiskt prov.


Skapad: 2006-08-10, Ändrad: 2012-01-20

Laddar verktyg...