Skapad: 2010-05-31, Ändrad: 2015-09-04

På andra språk

Kommunal.seMedlemFörsäkringarInkomstförsäkringPå andra språkNaknada na koju možda imate pravo!

Naknada na koju možda imate pravo!

”Kommunal-ovo” osiguranje dohotka čini sastavni deo vaše članarine. Osiguranje je oslobođeno poreza i dopunjuje naknadu iz Blagajne za nezaposlene u slučaju da se nalazite na nivou iznad gornjeg limita dohotka. Sada vam se pruža mogućnost da proverite da li ostvaruje pravo i na naknadu iz osiguranja dohotka.

Uz priloženi obrazac neophodno je da pošaljete kopije sledećih dokumenata:

* pisma koje sadrži rešenje Blagajne za nezaposlene;

* prvog obaveštenja o isplati iz Blagajne za nezaposlene.

Ukoliko vam se odobri naknada iz osiguranja dohotka, a vi ste pri tome još uvek nezaposleni, neophodno je da pošaljete kopiju narednog obaveštenja o isplati. Adrese ćete naći na obrascu. 

Kratko o uslovima

* Od vas se zahteva da ste najmanje 12 meseci neprekidno član ”Kommunal-a”, ili nekog drugog sindikalnog saveza koje ima osiguranje dohotka. Uz to se zahteva da primate naknadu iz Blagajne za nezaposlene koja se zasniva na vašem dohotku. 

* Neophodno je da postoji rešenje Blagajne za nezaposlene prema kome vaš dohodak koji predstavlja osnovicu za naknadu iznosi najmanje 25.025 kruna mesečno.

Introdukcioni program Zavoda za zapošljavanje

* Ako ste uključeni u introdukcioni program Zavoda za zapošljavanje i primate naknadu u obliku potpore za aktivnost /aktivitetsstöd/, niste obuhvaćeni osiguranjem dohotka.

* Ukoliko nakon završenog introdukcionog programa pređete u otvorenu nezaposlenost, možete poslati priloženi obrazac na rešavanje.

Naknada iz ”Kommunal-ovog” osiguranja dohotka 

* Naknada iz osiguranja dohotka odgovara iznosu od 80 % od razlike između vašeg dohotka koji predstavlja osnovicu naknade i limita Blagajne za nezaposlene od 25.025 kruna (do 35.000 kuna).

* Naknada se isplaćuje tokom maksimalno 100 dana (bazirana na petodnevnoj radnoj nedelji).

* Ako nakon dobijanja zaposlenja ponovo ostanete bez posla, možete nastaviti sa primanjem naknade, ako niste iskoristili svih 100 dana. 

* Za prvih sedam dana ne primate nikakvu naknadu (to su dani bez naknade /karensdagar/).
Potpune informacije o uslovima osiguranja dohotka možete dobiti od svoje sekcije. O njima možete pročitati i na našoj web stranici, www.kommunal.se/inkomstforsakring
 


Uz srdačan pozdrav 

”Kommunal”


Laddar verktyg...