Skapad: 2011-02-01, Ändrad: 2011-03-15

Om jobb- och utvecklingsgaranti

Kommunal.seKommunal tyckerOm trygga anställningarOm jobb- och utvecklingsgaranti

Extra nystartsjobb bättre än Fas 3

Kommunal är kritisk till jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 och föredrar istället Arbetsförmedlingens förslag om extra nystartsjobb för unga.
- Vi välkomnar regeringens omtag vad gäller kontrollen av de arbetsgivare som tar emot personer i fas 3. Tyvärr finns det fortfarande många brister i själva systemet som man inte löser genom detta, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

- Fas 3 är en tom verktygslåda. Personer låses in och göms i ett system som inte ökar deras chanser att få nya jobb. Det finns inga möjligheter till utbildning, ingen praktik, inga möjligheter att få starta eget-bidrag.  Fas 3 blir ett moment 22 när det antingen skapas arbetsuppgifter på arbetsplatsen som varken ger kunskap eller kompetens eller så konkurrerar man ut ”vanliga” tjänster.
 
Kommunal tycker ser hellre en satsning på extra nystartsjobb för unga. Förslaget går ut på att personen kombinerar utbildning på 16 veckor inom ett visst område med anvisad subventionerad anställning inom samma bransch.
 
- Ett grundproblem är att arbetsgivarna inte betalar en krona i lön för dessa personer. Det är bättre med ett system liknande nystartsjobben där det finns en lönesubvention men trots allt en viss del som betalas av arbetsgivaren. Det skapar incitament för arbetsgivaren att göra det mesta av insatsen och det blir mer likt en vanlig anställning, säger Annelie Nordström.

Träff med arbetsmarknadsministern

Kommunals ordförande Annelie Nordström var den 24 januari 2011 hos regeringen och framförde att åtgärderna inom Fas 3 måste uppdateras i grunden eller helt skrotas.


Skapad: 2011-02-01, Ändrad: 2011-03-15

Laddar verktyg...