Skapad: 2009-04-06, Ändrad: 2009-04-06

Jämställdhet

Kommunal.seKommunal tyckerJämställdhet

Sommarlovshetsen

Livet stannar inte av under sommarlovet. Samhällsservice, som sjukhus och äldreomsorg, måste fungera. Ändå känner varannan förälder press att barnen ska gå så få veckor som möjligt i barnomsorg under sommaren. Det visar Kommunals undersökning.

"Alla andra hämtar tidigt"

Hälften av alla föräldrar känner sig pressade att hämta tidigt på förskolan. Nästan en tredjedel uppger att de inte kan jobba heltid på grund av öppettiderna inom barnomsorgen. - Om utvecklingen fortsätter är det ett hot mot ett jämställt föräldraskap och arbetsliv, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Kommunals Jämställdhetspris

Barnskötaren Ann-Britt Ekman och kvinnojoursledaren Cecilia Nilsson har mottagit Kommunals Jämställdhetspris 2011 för ett engagerande arbete mot våld i nära relationer, med det mod som krävs för att skapa förändring.
Stödsamtal - någon att prata med

Kommunal hjälper utsatta

Kommunal hjälper medlemmar eller anhöriga till medlemmar som har blivit utsatta för våld i en nära relation med stödsamtal hos psykolog.

Jämställdhetspotter

Kommunal arbetar med jämställdhet året runt och har bland annat tagit strid för jämställdhetspotter.
- På sikt kommer potterna att jämna ut de stora löneskillnader som idag är vardag på arbetsmarknaden, säger Kommunals ombudsman Birthe Josephsson.