Skapad: 2010-08-24, Ändrad: 2010-08-24

A-kassan

Kommunal.seKommunal tyckerFacket och politikVal 2010Viktiga frågorA-kassan

A-kassan - mer än bara en försäkring

A-kassan är inte viktigast för dom som är arbetslösa, utan för de som har jobb. Kommunal tycker inte att det är rättvist att en läkare och undersköterska ofta får samma ersättning från a-kassan, men att undersköterskan får betala mycket mer för sin a-kasseförsäkring, än vad läkaren gör.

Socialdemokraterna vill att fler ska få mer i a-kassa, så här skriver de som svar på frågan om vad de vill göra med a-kassan.
- Genom en skattereduktion sänks kostnaden för att vara med i a-kassan till 80 kronor i månaden för alla. Den sänkta kostnaden för a-kassan finansieras genom att förvärvsavdraget blir cirka 100-150 kronor lägre per månad. Vi har fler förslag när det gäller A-kassan:
Nuvarande tak är på 680 kronor/dag vilket innebär att taket är 18 700 kronor i månaden. Med 80 procent i ersättningsnivå ger det 14 960 kronor i månaden i ersättning.

Vår höjning till 930 kronor/dag innebär att taket höjs till 25 575 kronor i månaden. Med 80 procent i ersättningsnivå ger det 20 460 kronor i månaden i ersättning. I januari 2012 höjs taket ytterligare till 950 kronor/dag vilket innebär att taket höjs till 26 125 kronor. Med 80 procent i ersättningsnivå ger det 20 900 kronor/månad.

Efter 100 dagars arbetslöshet trappas taket i a-kassan ner med 150 kronor om dagen i vårt förslag. Det innebär att taket sänks till 21 450 kr (fr.o.m. januari 2012 till 22 000 kr). Med 80 procent i ersättningsnivå ger det 17 160 kr i månaden i ersättning (fr.o.m. januari 2012 17 600 kr i ersättning). Även efter 100 dagars arbetslöshet blir alltså ersättningen högre med vårt förslag än med gällande regler.


Skapad: 2010-08-24, Ändrad: 2010-08-24

Laddar verktyg...