Skapad: 2007-10-23, Ändrad: 2007-10-23

Trafik

Bussförare, spårvagnsreparatörer, garagearbetare. Det är några yrken inom Trafikens område.
Kommunal.seBranscher & yrkenTrafik

Arbetsmiljö, arbetstider, löner

Trötthet och stress är ett stort problem för bussförare. Pressade tidsscheman, långa arbetspass och delade turer är bidragande orsaker. Ett annat problem är det hot och våld som kontanthantering och kontroll av giltigt färdbevis för med sig.

Branschen idag

Bussförare, spårvagnsreparatörer, garagearbetare. Det är några yrken inom Trafikens område.

Yrkesutbildning och kompetensutveckling

Ständig kompetensutveckling behövs. Det kan t ex handla om krishantering, trafiksäkerhet, miljökörning.

Nyheter

2014-08-13

S och MP ställer sig bakom Kommunals krav på anställningstrygghet vid upphandlingar i kollektivtrafiken

När offentliga upphandlingar genomförs kommer de anställda ofta i kläm, inte minst när det gäller kollektivtrafiken. Kommunal kräver nu ansvarstagande från politikerna och får medhåll av både S och MP.

2013-11-20

Yrkesträff för Trafiken

Kommunal har bjudit in till sin första yrkesträff – för dem som arbetar inom trafiken och inte har fackliga uppdrag. Under en heldag diskuterades problem på arbetsplatserna och fackligt arbete.

Nyhetsbrev för anställda inom trafiken