Skapad: 2007-10-23, Ändrad: 2007-10-23

Trafik

Bussförare, spårvagnsreparatörer, garagearbetare. Det är några yrken inom Trafikens område.
Kommunal.seBranscher & yrkenTrafik

Aktuellt: Personalövertagande vid upphandling i Dalarna

Arbetsmiljö, arbetstider, löner

Trötthet och stress är ett stort problem för bussförare. Pressade tidsscheman, långa arbetspass och delade turer är bidragande orsaker. Ett annat problem är det hot och våld som kontanthantering och kontroll av giltigt färdbevis för med sig.

Branschen idag

Bussförare, spårvagnsreparatörer, garagearbetare. Det är några yrken inom Trafikens område.

Yrkesutbildning och kompetensutveckling

Ständig kompetensutveckling behövs. Det kan t ex handla om krishantering, trafiksäkerhet, miljökörning.

Nyheter

2014-09-30

Hög tid för buss- och lastbilsförare att gå Yrkeskompetensutbildning, YKB

Du som är buss- eller lastbilsförare men ännu inte har ett yrkeskompetensbevis och som inte har gått din första fortbildning behöver göra det nu. Internationella och nationella regelverk ställer krav på yrkeskompetensbevis för den som utför person- eller godstransporter.

Nyhetsbrev för anställda inom trafiken