Skapad: 2007-10-23, Ändrad: 2007-10-23

Trafik

Bussförare, spårvagnsreparatörer, garagearbetare. Det är några yrken inom Trafikens område.
Kommunal.seBranscher & yrkenTrafik
2014-12-18

Facklig seger – bussförarna i Dalarna får anställningstrygghet

Efter att politikerna i Dalarna strukit kravet på personalövertagande i upphandlingen av kollektivtrafik har Kommunal nu fått dem att ta tillbaka beslutet. Nu gäller åter löftet att personalen ska få följa med till den nya entreprenören.

Webbtv: Personalövertagande vid upphandling i Dalarna

Arbetsmiljö, arbetstider, löner

Trötthet och stress är ett stort problem för bussförare. Pressade tidsscheman, långa arbetspass och delade turer är bidragande orsaker. Ett annat problem är det hot och våld som kontanthantering och kontroll av giltigt färdbevis för med sig.

Branschen idag

Bussförare, spårvagnsreparatörer, garagearbetare. Det är några yrken inom Trafikens område.

Yrkesutbildning och kompetensutveckling

Ständig kompetensutveckling behövs. Det kan t ex handla om krishantering, trafiksäkerhet, miljökörning.

Nyheter

2015-04-23

Kommunal tar fajten för din anställningstrygghet

Kommunal fortsätter att jobba för att personal alltid ska tas över vid nya upphandlingar. I Östersund inleds nu en upphandling av stadstrafiken. Där sa politikerna först ja till övertagande – men backade sedan nuvarande entreprenör, Nettbuss, inte lämnat ut tillräcklig information om personalstyrkan. Företaget hänvisade till företagssekretess.

Nyhetsbrev för anställda inom trafiken