Skapad: 2008-03-28, Ändrad: 2011-09-02

Arbetsmiljö, arbetstider, löner

Kommunal.seBranscher & yrkenSotareArbetsmiljö, arbetstider, löner

Arbetsmiljö, arbetstider, löner

Arbetsmiljön har alltid varit ett problem i branschen. Allt ifrån stegar till exponering av ämnen i inandningsluft och på hud. Givetvis finns också problemet med fallolyckor eftersom sotaren klättrar på stegar och arbetar till viss del på taken. Fallolyckor som beror på gamla stegar är ett problem idag.

För tillfället pågår två mycket intressanta forskningsprojekt. Det är dels ett projekt som baseras på tidigare forskning och där man via förfrågningsunderlag och befintlig statistik från vården följer upp överdödligheten bland sotare i cancer- och hjärt/kärl sjukdomar. Det andra ”nya” projektet går ut på att i första hand via fältstudier undersöka exponering av skadliga ämnen i inandningsluften och på huden. Ansvariga för projekten är Yrkes och miljömedicinska kliniken i Lund samt Arbets- och miljömedicin, Centrum för folkhälsa, Karolinska institutet.

Arbetstiden är 40 tim/v och ska förläggas med 8 tim/dag mån – fre och börja tidigast 06.00 och avslutas senast 17.00. I branschen förekommer en del övertidsarbete, oftast i samband med rensning av imkanaler till restaurangkök. Ett arbetstidsproblem är att SSR och Kommunal inte har samma tolkning av hur möjligheten till avvikelse från arbetstidslagen och reglerna om dygnsvila i nya avtalet skall tolkas.

Lönen för sotarna regleras i ett tarifflönesystem baserat på yrkesålder och utbildning. Möjligheten till lokal överenskommelse om individuell lön finns i avtalet, men används på ett fåtal arbetsplatser.


Skapad: 2008-03-28, Ändrad: 2011-09-02

Laddar verktyg...