Skapad: 2006-07-31, Ändrad: 2011-09-05

Yrkesutbildning och kompetensutveckling

Kommunal.seBranscher & yrkenÄldreomsorgYrkesutbildning och kompetensutveckling

Yrkesutbildning och kompetensutveckling

Det finns flera möjligheter för dig som jobbar inom äldreomsorgen att få kompetensutveckling. Här hittar du några alternativ.

Kraven på personalen inom äldreomsorgen ökar hela tiden, dels på grund av en åldrande befolkning men också därför att vård- och omsorgsbehoven blir alltmer komplexa. Medicinsk kompetens måste kombineras med social och kulturell kompetens för att man ska kunna bemöta människor utifrån deras unika livssituation och bakgrund. Den tekniska utvecklingen påverkar arbetsuppgifterna även inom äldreomsorgen.

Allt detta ställer ökade krav på de undersköterskor och vårdbiträden som arbetar inom området och kräver en ständig påbyggnad av utbildningen. Men ökad kompetens höjer också statusen i yrket. Kommunal har länge och kraftfullt drivit frågan om kompetensutveckling inom äldreomsorgen.

Omvårdnadsprogrammet på gymnasiet

Att ha genomgått gymnasiets omvårdnadsprogram leder oftast till jobb. Kravet på adekvat grundutbildning för anställning ökar alltmer även inom äldreomsorgen. Över hela landet pågår arbete med validering av befintliga kunskaper och höjning av kompetensen för alla anställda. Många vårdbiträden får gå utbildning för att få undersköterskekompetens.

Högskoleutbildningar för dig i äldreomsorgen

Kommunal har varit med och tagit fram högskolekurser för alla som jobbar inom äldreomsorgen. Kurserna har tagits fram tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och SNH (Samverkan för nätbaserad högskoleutbildning och flera högskolor).

Studierna bedrivs på kvartsfart. De ges på distans och är oberoende av den studerandes bostadsort. Lärare och studenter har kontakt med varandra över webben och därför behövs tillgång till Internet för den som studerar.

Distanskurserna är på grundläggande nivå inom äldreomsorgen i samverkan med Luleå Tekniska Universitet, Blekinge Tekniska Högskola, Mittuniversitetet. Utbildningsmaterialet har tagits fram i samverkan med Utbildningsradion och utvecklats i nära samarbete med Kommunal.

Via länkarna till höger hittar du olika utbildningsalternativ.


Skapad: 2006-07-31, Ändrad: 2011-09-05

Laddar verktyg...