Skapad: 2010-08-23, Ändrad: 2010-08-23

Vårdföretagarna Bransch E och F

Kommunal.seKommunal VästAvtalsrörelsenVårdföretagarna - Personlig...Vårdföretagarna Bransch E och F

Vårdföretagarna Bransch E och F

Förbundet har tecknat kollektivavtal med Föreningen Vårdföretagarna gällande lön och allmänna villkor för Bransch E, Vård- och behandlingsverksamhet och omsorgsverksamhet samt för Bransch F, äldreomsorg.

Avtalet löper från och med 1 juli 2010 till och med 31 augusti 2012. Förhandlingarna har varit långa och svåra, förklarar Lenita Granlund;

- I det medlarbud vi tackade nej till i juni fanns det förslag på försämringar i allmänna villkor som vi inte kunde acceptera. Medlemmarna skulle ha fått betala sina löneökningar med försämrade anställningsvillkor, vilket Kommunal omöjligt kunde acceptera . Vi är nöjda med att fått ett avtal utan ingrepp i villkoren och löneökningar i nivå med vad vi har krävt.

Avtalet i korthet:

  • En allmän pott för individuella lönehöjningar enligt följande; den 1 juli 2010 minst 490 kronor och den 1 augusti 2011 minst 480 kronor.
  • Lägstlön för heltidsanställd arbetstagare som fyllt 19 år ska uppgå till lägst 15 685 kronor från och med den 1 juli 2010 och 16 070 kronor från och med 1 augusti 2011.
  • Lön för arbetstagare som har yrkesförberedande gymnasieutbildning, samt ett års sammanhängande anställning i yrket efter genomgången utbildning, ska uppgå till lägst 17 385 kronor från och med den 1 juli 2010 och 17 770 kronor från och med den 1 augusti 2011.
  • Ersättning vid tjänstgöring på ob-tid och förskjuten arbetstid höjs från och med den 1 juli 2011 enligt följande; O-tilläggstid A - 94,30, O-tilläggstid B - 47,10, O-tilläggstid C - 38,20 och O-tilläggstid D - 18,90.
  • Ersättningen per arbetad jourtimme höjs med 8 procent från och med den 1 juli 2010.
  • Regler har införts gällande inhyrning av personal, då det finns uppsagda arbetstagare med företrädesrätt.

Laddar verktyg...