Skapad: 2012-02-07, Ändrad: 2012-02-07

Kommunal Skåne

Här kan du ta del av information, aktiviteter och andra lokala nyheter från din sektion.

Kommunal.seKommunal SkåneSektionssidor

Bjuv/kommun

Omfattar medlemmar som är anställda i Bjuvs Kommun, inom Kyrkan eller hos Kommunens privata arbetsgivare

Bromölla/kommun

Omfattar anställa inom Bromölla kommun med yrken som undersköterskor, barnskötare, vaktmästare, personliga assistenter,elevassistenter, kokerskor, ekonomibiträden, städerskor, hantverkare. Vi har även en del medlemmar som jobbar hos privata arbetsgivare inom kommunen; personliga assistenter, kyrkogårdsvaktmästare, Kyrkvärdar, Städerskor och kökspersonal.

Båstad/kommun

Omfattar medlemmar som är anställda hos Båstads kommun, inom kyrkorna eller hos kommunens privata arbetsgivare.

Eslöv/kommun

Omfattar medlemmar som är anställda i Eslövs kommun, inom kyrkan, eller kommunens privata arbetsgivare.

Helsingborgs stad

Omfattar medlemmar anställda inom Helsingborgs stad , inom kyrkan och privata aktörer inom stadens område.

Helsingborg-Ängelholm/Sjukvård

Omfattar medlemmar som arbetar inom olika förvaltningar i Region Skåne och hos de privata arbetsgivarna. Medlemmarna arbetar inom sjukvård, kök, städ och transport.

Hässleholm/kommun

Omfattar medlemmar i samtliga förvaltningar i Hässleholms kommun samt olika privata arbetsgivare inom bla vaktmästeri, service, städ, vård, behandling, Svenska kyrkan mfl

Höganäs/kommun

Omfattar medlemmar inom Höganäs Kommun och privata förskolor samt vårdboenden. Vi representerar: tekniska yrken såsom rörläggare, vaktmästare, hantverkare, park- och miljö. Anställda inom Vård & Omsorg: Undersköterskor och vårdbiträden. LSS: assistenter och vårdare. Lokalvårdare, kökspersonal, renhållningsarbetare, räddningstjänst, badpersonal, personalpool, barnskötare och dagbarnvårdare samt annan administrativ personal.

Hörby/kommun

Omfattar medlemmar som är anställda hos Hörby kommun, inom kyrkan samt hos privata arbetsgivare inom vårt kollektivavtalsområde verksamma inom Hörby kommun

Höör/Kommun och Sjukvård

Omfattar medlemmar inom Kommun, kyrkan och privatata skolor & vårdföretag. Vi representerar t ex lokalvårdare, vaktmästare, personliga assistenter, barnskötare, kökspersonal, kyrkogårdsarbetare, gatu-parkpersonal, undersköterskor, vårdbiträden, personal på reningsverk, dagbarnvårdare mfl.

Klippan/kommun

Omfattar medlemmar som är anställda i Klippans kommun, inom kyrkan, inom renhållningsbolaget (Nårab), privata personliga assistansbolag, privata skolor, privata förskolor, privata handikappsboende, privat äldreboende samt Omvårdnads- och Barn och fritidsprogrammet ingår i vår sektion

Kristianstad/kommun

Organiserar medlemmar hos ett antal arbetsgivare inom kommunens gränser. En stor del arbetar för Kristianstads kommun men sektionen organiserar också medlemmar på ett antal privata förskolor, skolor, företag inom äldreomsorg, hemservice och personlig assistans.

Kristianstad/Nordöstra sjukvård & service

Omfattar medlemmar som arbetar inom olika förvaltningar i Region Skåne och hos de privata Arbetsgivarna. Medlemmarna arbetar inom sjukvård, kök,städ,transport, tvätt och på den tekniska sidan

Kävlinge/kommun

Omfattar medlemmar som är anställda hos Kävlinge kommun, inom kyrkan eller hos kommunens privata arbetsgivare.

Landskrona/kommun

Omfattar medlemmar som är anställda hos Landskrona stad, inom kyrkan eller hos stadens privata arbetsgivare

Lomma/Burlöv

Omfattar medlemmar som är anställda i Lomma kommun och Burlöv kommun, medlemmar i kyrkan och hos kommunernas privata arbetsgivare.

Lund/kommun

Organiserar medlemmar hos ett antal arbetsgivare inom kommunens gränser. Den största delen arbetar för Lunds kommun men sektionen organiserar också medlemmar på ett antal privata förskolor, skolor, företag inom äldreomsorg och personlig assistans. Sektionens medlemmar finns även inom Svenska kyrkan, religiösa samfund, sotningsväsendet och Räddningstjänsten Syd

Lund/Region Mellersta

Omfattar medlemmar som är anställda vid SUS Lund, Primärvården Mellersta Skåne, Vuxenpsykiatri, BUP, Lasarettet i Landskrona, Lab-medicin, Basservice, Habilitering och hjälpmedel, Regionservice, ISS-städ, Förenade service, Sodexo, Medirest- kök, privat vård och Falks ambulans

Malmö/Förskola Skola

Omfattar medlemmar som arbetar för Malmö Stad i Hyllie, Västra Innerstaden, Limhamn/Bunkeflo, fritidsförvaltningen. Även medlemmar som arbetar för privata arbetsgivare som driver vårdföretag och trygghetslarmföretag.

Malmö/Nordöstra

Omfattar medlemmar som är anställda i Malmö Stad i stadsdelarna Husie, Kirseberg och Rosengård samt medlemmar som är anställda inom privat skola och förskola.

Malmö/Sydväst

Omfattar medlemmar som är anställda i Malmö-Trelleborgs sjukvårdområde, privata vårdgivare och anställda inom Region Skåne

Malmö/Vård och Omsorg

Omfattar medlemmarna som arbetar inom vård och omsorg eller i fritidsgårdsverksamheten i Malmö Stad. Vi organiserar också medlemmarna inom privat driven vård- och omsorgsverksamhet, personlig assistansbolag eller företag som bedriver behandlingsverksamhet i Malmö. Eleverna på Omvårdnadsprogrammet är också med i vår sektion.

Osby/kommun

Omfattar medlemmar som är anställda hos Osby kommun, kyrkan, kommunens privata arbetsgivare eller i personliga assistansbolag.

Perstorp/kommun

Omfattar medlemmar som är anställda hos Perstorps kommun, inom kyrkan eller hos kommunens privata arbetsgivare

Svalöv/kommun

Omfattar medlemmar som är anställda hos Svalöv kommun, inom kyrkan eller hos kommunens privata arbetsgivare.

Svedala

Omfattar medlemmar inom yrken i Kommunernas regi. Vi organiserar också medlemmar inom den privata sektorn som har verksamhet i Svedala.

Sydost

Omfattar medlemmar som är anställda i Ystad- Österlens sjukvårdsdistrikt och i kommunerna Skurup, Simrishamn, Ystad, Tomelilla och Sjöbo inom vård o omsorg, skola/förskola, service o teknik. Privata arbetsgivare som utför dessa verksamheter åt kommun eller region, kyrkan och elever på omvårdnads- och barn o fritidsprogrammet.

Trafik, teknik, djur & natur

Omfattar medlemmar som arbetar för privata AG i Bussbranschen och medlemmar som arbetar inom den gröna sidan tex golf, jordbruk, häst, djursjukvård och trädgård samt kyrkan i Kristianstad kommun.

Trelleborg/kommun

Omfattar medlemmar som är anställda i Trelleborgs kommun, inom kyrkan eller hos kommunens privata arbetsgivare

Trelleborg/Vellinge

Omfattar medlemmar som arbetar inom Socialförvaltningen, Fastighetsförvaltningen och Räddningstjänsten i Trelleborgs Kommun, samt anställda i Vellinge Kommun. Vi företräder de som arbetar inom privat verksamhet inom Vård och Omsorg i Trelleborg och Vellinge samt de som finns inom hushållsnära tjänster

Åstorp/kommun

Omfattar medlemmar som är anställda i Åstorps kommun, inom kyrkan eller hos kommunens privata arbetsgivare.

Ängelholm/kommun

Omfattar medlemmar som är anställda hos Ängelholms kommun, inom kyrkan eller hos kommunens privata arbetsgivare

Örkelljunga/kommun

Omfattar medlemmar som är anställda i Örkelljunga kommun, inom kyrkan, sotare och några privata företag

Östra Göinge/kommun

Omfattar medlemmar anställda av kommun, Kyrka, folkhögskola, privat barnomsorg/skola, privat vård, och personliga assistansbolag.